DA
22. juni 2023

Danskerne er blevet vilde med at crowdfunde

image Foto: Pixabay

Ny analyse fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond viser, at danskerne er vilde med at crowdfunde. Finansieringsbeløbene bliver større og større, der har været en stor stigning i finansieringsaktiviteten, og så er den højere aktivitet desuden drevet af långivning.

Årets statusopgørelse på crowdfundingmarkedet viser en stor stigning i mængden af kapital finansieret via crowdfunding fra 2021 til 2022. Det er resultatet af den nye crowdfundinganalyse fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO).

 ”Det er en spændende udvikling i forhold til sidste år, hvor aktiviteterne faldt og væksten udeblev. Så det er godt nyt, også at det skyldes, at crowdfunding er blevet mere og mere udbredt som finansieringsform,” siger investeringsdirektør i EIFO, Erik Balck Sørensen.

Samlet set har danske virksomheder og privatpersoner rejst 450 mio. kr. i 2022 målt på det samlede beløb i rejst kapital. Stigningen sidste år var i høj grad drevet af finansieringer inden for lånefinansiering, herunder også crowdfunding-lån til ejendomsprojekter (real estate). Samlet set udgjorde lånefinansiering inkl. real estate ca. 80 pct. af det danske crowdfunding-marked i 2022.

Også lånefinansiering via crowdfunding-platforme steg markant med 65 pct. Låne-crowdfunding udgør dog stadig en meget lille del af det samlede danske lånemarked og skal derfor tolkes med en vis forsigtighed.

Stigende popularitet

Crowdfunding-markedet har været i vækst over de seneste 10 år. Dermed er crowdfunding blevet en mere og mere udbredt finansieringsform.

Den stigende popularitet har også betydet, at nogle virksomheder vælger crowdfunding som deres første finansieringsløsning frem for at være et alternativ, hvis man har fået afslag fra banken.

Sammenlignet med det samlede udlån fra danske pengeinstitutter, eller hvad der årligt rejses af kapital på venturemarkedet, er der dog stadig tale om et meget lille marked. F.eks. udgjorde den samlede rejste crowdfunding-finansiering 6 pct. af, hvad der blev rejst på venture-markedet i Danmark i 2022. 

”Set i forhold til resten af investeringsmarkedet er udviklingen på crowdfunding-markedet ikke nødvendigvis sammenfaldende med, hvad der sker på lånemarkedet og investeringsmarkedet. Det er også det vi kan se i vores opgørelse, hvor væksten er fortsat, selvom resten af økonomien har været præget af opbremsning/tilbagegang.  Og vi forventer, at væksten fortsætter i takt med den øgede udbredelse af crowdfunding,” siger Erik Balck Sørensen.    

Du kan se rapporten her:

Danske Crowdfunding 2022