DA / EN

Fondsinvesteringer i EIFO

Er du professionel forvalter, og leder du efter en investor til din fond? Så kan EIFO være en mulighed. Vi investerer i fonde, der investerer i unoterede virksomheder inden for et bredt udsnit af brancher.

image Foto: Shutterstock
Partnerskaber med fonde

I Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) arbejder vi på at øge danske virksomheders adgang til kapital, kompetencer og netværk. Det gør vi bl.a. gennem langsigtede partnerskaber med – og investeringer i – danske og udenlandske fonde med et investeringsfokus rettet mod unoterede små og mellemstore virksomheder, der har vækst- og skaleringspotentiale. Formålet er at tiltrække og fastholde kapital og kompetencer til lovende markedssegmenter og dermed bidrage til at skabe Europas mest velfungerende marked for risikovillig kapital.

Foto: Vertical farming, Credit: Shutterstock

Vores investeringsfokus spænder over et bredt udsnit af fondstyper med fokus på forskellige vertikaler, udviklingsstadier og geografier. Fondsinvesteringerne vil både være i lokale, danskforankrede venturefonde og internationale venturefonde. Fællesnævneren for fondene er, at de – foruden at tilføre kapital til danske virksomheder – komplementerer og supplerer den danske innovationsøkonomi med viden, kompetencer og netværk til fordel for danske startups.

Vi laver fondsinvesteringer ad to veje:

  1. Direkte investeringer: EIFOs afdeling for fondsinvesteringer, investerer fra EIFOs egen balance i primært venturefonde i ind- og udland, der kan bringe kapital, kompetencer og viden til danske virksomheder.
  2. Indirekte investeringer: Gennem de tre fund-of-funds, Dansk Vækstkapital, Dansk Vækstkapital II og Dansk Vækstkapital III, etableret i et samarbejde mellem staten, pensionsselskaberne og en række andre investorer, sikrer vi investeringer i venture- og buyout-fonde.

For alle investeringer gælder det, at de er kommercielle, og at de fonde, vi investerer i, bliver forvaltet af professionelle forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i.

Vi investerer altid i syndikat med andre investorer og er ad den vej med til at sikre, at der også tilføres private midler til fondene.

De fem investeringskriterier

Nedenfor kan du læse mere om de forskelligekriterier, som vi stiller til de fonde, vi indgår partnerskaber med.

Team

Teamet har relevant erfaring og besidder tilsammen de nødvendige strategiske og operationelle kompetencer. Teamet kan demonstrere et godt samarbejde og har adgang til et stærkt netværk, der kan understøtte fondens investeringsstrategi.

Strategi

Der er en klart defineret investeringsstrategi, som detaljeret beskriver, hvordan der bliver skabt værdi i virksomhederne frem til exit. Investeringerne skal leve op til grundlæggende sociale og etiske principper.

Track record

Teamet er blandt de bedste investorer i deres felt, og de kan demonstrere afkast på investeret kapital for tidligere eller aktuelle investeringer. Teamet kan dokumentere resultater i forhold til valg af investeringsemner, strukturering af investeringer, udvikling af porteføljevirksomheder og exit.

Processer

Der er etableret strukturerede arbejdsgange, som sikrer konsistent og effektiv eksekvering af fondens investeringsstrategi. Der arbejdes systematisk med værdiskabelse og risikohåndtering, og der er klare strukturer for ansvarsfordeling. Processerne omfatter dokumentation og kommunikation – herunder rapportering.

Struktur

Fonden har en klar juridisk og skattemæssig struktur med transparente og markedskonforme vilkår, som balancerer afkast og risiko for de involverede parter.