DA / EN

Egenkapitalfinansiering

Har du en innovativ virksomhed med stort skaleringspotentiale og globale ambitioner, kan en egenkapitalinvestering fra EIFO eller fra en anden investor være den rette vej til risikovillig kapital og nøglen til næste skridt på vækstrejsen.

image Foto: Shutterstock

I Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) tilbyder vi forskellige muligheder for egenkapitalinvesteringer. På siden her får du et overblik over, hvordan du kan få egenkapital direkte fra EIFO eller en af de business angels og fonde, vi samarbejder med. 

Søg kapital direkte fra EIFO

I EIFO investerer vi på markedsvilkår i form af egenkapital i unge, innovative danske virksomheder med ambitioner om skalering ud over landets grænser. Vi tænker langsigtet og tålmodigt, når vi indgår investeringssamarbejder, og investerer vi i din virksomhed, stiller vi mere end blot kapital til rådighed. 

Som aktiv investor med stor erfaring på tværs af brancher kan vi nemlig også bidrage med kompetent sparring og et solidt netværk inden for netop den branche, du befinder dig i. Vores investeringsansvarlige er specialiserede i de områder, de arbejder med, og har en baggrund enten fra startups eller industrien. 

Hvert år investerer EIFO i mellem 5-10 nye selskaber på tværs af industrier typisk i intervallet 5-200 mio. kr. I EIFO investerer vi overvejende i virksomheder, som har opnået en position på et afgrænset marked med et allerede færdigudviklet produkt, eller som er i den afsluttende fase af produktudviklingen og står foran introduktion af produktet på markedet. 

De syv investeringskriterier

Når vi vurderer, om vi vil investere i en virksomhed, ser vi typisk på disse syv kriterier:

  1. Ledelse: Kompetent team med ambitioner og vilje til succes
  2. Marked: Internationalt marked eller global niche, hvor virksomheden kan stå stærkt
  3. Innovation: Høj innovation i produkter, serviceydelser, forretningsmodel, distribution m.v.
  4. Forretningsmodel: Økonomisk skalerbar i afsætning og produktion
  5. Miljø og etik: Ansvarlig opførsel i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling
  6. Forretningsplan: En klar forretningsplan
  7. Afkast og exit: Afkastet skal modsvare investeringsrisikoen og påvises af en realistisk exitplan for EIFO.
Investeringssamarbejde

Kunne et investeringssamarbejde direkte med EIFO være løsningen på dit kapitalbehov? Så ræk ud til vores rådgiverteam, eller tag fat i den rådgiver fra investeringsteamet, du tidligere har haft dialog med. Se oversigten over medarbejdere her.   

Med EIFO med på rejsen får du

En kompetent og aktiv sparringspartner

EIFOs investeringsansvarlige har alle en baggrund fra enten startups eller industriledelse, og vi stiller gerne vores erfaringer og netværk til rådighed som aktive sparringspartnere. Gennem et respektfuldt samarbejde kan vi bidrage til at motivere, perspektivere og argumenterer, så du som iværksætter hjælpes på vej til at træffe de rette beslutninger for din virksomhed.

En pålidelig og tålmodig investor

Som hurtigvoksende virksomhed i en ofte uforudsigelig verden har du brug for en pålidelig og tålmodig investor. I EIFO tilstræber vi åbenhed om vores observationer og forudsigelighed i vores ageren, så vi sikrer en tillidsfuld relation til vores porteføljevirksomheder, og vi tænker langsigtet, når vi søger at opnå positivt afkast.

Netværk og videndeling

I EIFOs investeringsafdeling har vi samlet set mange års erfaring med succesrige startups, og med over 30 virksomheder i porteføljen, er der helt sikkert nogen, der har stået i situationer, der ligner din. Vi faciliterer derfor videndeling, bl.a. ved fælles netværksarrangementer på tværs af selskaber, ligesom vi hjælper med implementering af best practice.

Udvikling af talent og team

Succes opnås i kombinationen af den gode idé, den dygtige entreprenør og det stærke team. Derfor hjælper vi dig som entreprenør til at udvikle både dig selv og dit team, bl.a. gennem aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet og sparring om, hvordan du sætter det rette hold.

Kapital gennem EIFOs samarbejdspartnere

Business angels

I EIFO samarbejder vi med en lang række business angels, der investerer i danske pre-seed og seed-selskaber. Gennem vores matchfinansieringsordning matcher vi investeringen fra en business angel 1:1 med et lån fra EIFO.  
 
Befinder din virksomhed sig i et helt tidligt stadie, og kunne du tænke dig at få en business angel med på vækstrejsen? Så læs mere om business angel matching-lån her, eller se vores liste over de godkendte business angels, vi samarbejder med, her.

Fonde

I EIFO investerer vi i fonde, der investerer videre i unoterede selskaber. Vi investerer i mange forskellige typer af fonde, der hver især er specialiseret i forskellige sektorer og har fokus på forskellige stadier af virksomheden udvikling. Vores fondsinvesteringer sker altid i tæt samarbejde med private investorer, så vores kapital kommer til at fungere som en løftestang for markedet. 

Som virksomhed kan du søge kapital fra de fonde, EIFO har investeret i, og måske finde de nødvendige kompetencer, der kan hjælpe din virksomhed med at skalere. Det kan fx være indsigt i en specifik sektor, input til at forbedre virksomhedens ESG-profil eller strategisk rådgivning til at entrere nye markeder. Fondssamarbejdet kan også åbne nye døre via adgang til relevante netværk.   

Er du interesseret i muligheden for at rejse fondskapital til din virksomhed? Så tag direkte kontakt til den fond, du er interesseret i. 

På fondenes hjemmesider kan du læse mere om deres profiler og investeringskriterier og på den måde finde frem til netop den fond, der matcher din virksomheds strategi og vækstpotentiale.