DA / EN

Finansiering til udenlandske købere

Det kræver ofte mere end et stærkt produkt at få succes på eksportmarkederne, og finansiering er en vigtig konkurrenceparameter i kampen om at få fyldt ordrebøgerne. Med en finansieringsløsning fra EIFO kan du vinde flere ordrer.

image Foto: Unsplash
Brug finansiering som salgsargument

Tilbyd din kunde finansiering, og få “ja tak” til ordren. Mange virksomheder oplever, at de vinder ordren, når de kan tilbyde deres kunder i udlandet en attraktiv finansieringsløsning. I Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) kan vi stille med den finansiering til dine udenlandske kunder, som kan gøre dine eksportforretninger til virkelighed fx ved at skaffe din kunde en kredit, som udelukkende kan bruges til at købe varer hos dig.

I samarbejde med EIFO og en bank kan du tilbyde dine udenlandske kunder at købe på kredit uden selv at løbe unødig risiko. Det giver dig en fordel i konkurrencen med andre leverandører. Og selv om din kunde køber på kredit, får du din betaling med det samme.

Konkret foregår det typisk ved, at en dansk eller en international bank yder et lån til din udenlandske kunde, som EIFO garanterer helt eller delvist overfor banken.

Om eksportkredit

Finansiering til udenlandske kunder kaldes eksportkredit og bruges primært i forbindelse med salg af kapitalgoder og ved kredittider på et halvt år og derover.

EIFO er Danmarks officielle eksportkreditinstitut, der har eksisteret under andre navne – senest EKF – siden 1922. I 2021 alene stillede vi garantier og lån til udenlandske købere for over 15 mia. DKK og var dermed med til at sikre ordrer til danske virksomheder over hele verden.

Forskellige typer finansiering

EIFO kan strukturere finansiering til udenlandske købere på forskellige måder afhængig af de eksportforretninger, som finansieringen skal dække. På denne side kan du læse om nogle af de forskellige løsninger, vi har.

Køberkreditgarantier

En køberkreditgaranti er en garanti, som EIFO stiller for kredit til udenlandske købere af danske varer eller tjenesteydelser. Med en køberkreditgaranti fra EIFO kan du risikofrit tilbyde din kunde finansiering med kredittid på op til 8½-10 år og samtidig få din betaling med det samme.

Den udenlandske køber skal normalt forudbetale mindst 15 pct. af ordrebeløbet. En køberkreditgaranti har intet maksimumbeløb og bruges ved store millionordrer, som typisk finansieres af en dansk eller international bank, fx infrastrukturprojekter, hospitaler og fabrikker. EIFO dækker op til 95 pct. af tabet, og bankens selvrisiko er derfor på minimum 5 pct.

SMV-garanti

En SMV-garanti fungerer ligesom en køberkreditgaranti (se herover), men er særlig ved, at den er forbeholdt danske SMV-eksportører, og at EIFO dækker op til 100 pct. af bankens risiko på udenlandske kunder. SMV-garantien giver små og mellemstore eksportvirksomheder bedre muligheder for at tilbyde en kunde i udlandet langfristet kredit til en konkret eksportordre på op til 25 mio. kr. Kernen er, at selv om din kunde får kredit, får du dine penge ved levering.

Sælgerkreditgarantier

EIFO kan også forsikre dig mod tab, hvis du selv vælger at yde kreditten uden at involvere en bank. Sælgerkreditten dækker både, hvis din kunde ikke kan eller ikke vil betale, hvis der ikke kan føres penge ud af landet, eller hvis der opstår krig eller borgerkrig i landet. Med en sælgerkreditgaranti er det dig selv, der låner penge ud til kunden, og du har derfor også mulighed for at tilskrive renter på lånet.

Krav til forretninger

Når vi finansierer danske eksportforretninger, stiller vi en række krav til forretningerne.

  • Kunden skal være kreditværdig.
  • Du skal sælge anlæg, udstyr og maskiner eller andre varer, som kan finansieres med lang kredittid, minimum ½ år.
  • Din forretning skal foregå på en miljømæssig og social forsvarlig måde.
  • Din virksomhed skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.
Projektfinansieringsgaranti

Nye store projekter som vindmølleparker, cementfabrikker eller solprojekter finansieres ofte som projektfinansieringer, hvor en gruppe af banker og investorer sammen stiller en finansiering til rådighed for et projekt.

Sådanne projekter indebærer ofte også større risici end banker normalt er villige til at tage, når de låner penge ud. Det kan fx være usikkerhed ved en lang tidshorisont, projektets størrelse eller teknologi samt de fremtidige muligheder for at sælge projektets varer eller produktion.

Her kan EIFO træde til med en projektfinansieringsgaranti, som giver banker sikkerhed for den garanterede del af deres lån til projektet. Det kan bane vejen for større risikovillighed og øget dansk eksport.

EIFO er en af verdens mest erfarne finansieringspartnere inden for vind specifikt. Alene de seneste ti år har vi medvirket til finansiering af 120 vindparker verden over, der har mobiliseret over 400 mia. kr. i privat kapital. Vindmølleparker struktureres ofte, men ikke altid, som projektfinansieringer.

Eksportlån

Et eksportlån fra EIFO bruges typisk i samme type eksportforretninger, som når EIFO stiller garanti for finansiering til udenlandske købere og projekter, men forskellen er, at ved et eksportlån er EIFO selv långiver og ikke kun garant for bankers udlån. EIFO kan yde eksportlån, når det er nødvendigt for at mobilisere andre investorer og långivere og på den måde sikre finansiering af forretninger med dansk eksportindhold. Kredittiden for et eksportlån er mindst to år.