DA / EN

EIFOs historie

image Foto: Nordhavn

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) er skabt ved en sammenlægning af de tre statslige fonde Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond, der 1. januar 2023 blev dattervirksomheder under EIFO.
1. april 2023 blev de tidligere fonde nedlagt.

EKF


EKF blev oprettet i 1922 som Danmarks officielle eksportkreditinstitut. EKF hjalp dansk eksport ved at gøre det muligt og attraktivt for kunder i udlandet at købe varer hos danske virksomheder. Det gjorde EKF ved at hjælpe med at skaffe finansiering og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande. EIFO viderefører EKF's aktiviteter.

EKF fyldte 100 år i 2022: Klik her og tag med på nedslag i EKF's lange historie

 

Vækstfonden logo


Vækstfonden var statens finansieringsfond i perioden 1992-2022. I partnerskab med banker og private investorer fra ind- og udland udvalgte og udviklede Vækstfonden de virksomheder, Danmark ikke måtte gå glip af. Vækstfonden investerede direkte i opstartsvirksomheder og i private fonde, samt ydede lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder. EIFO viderefører Vækstfondens aktiviteter.

Danmarks Grønne Investeringsfond logo


Danmarks Grønne Investeringsfond blev etableret i 2014 og var en selvstændig statslig lånefond, der medfinansierede investeringer, der fremmede grøn omstilling af det danske samfund. Fonden ydede lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner, hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. EIFO viderefører aktiviteterne i Danmarks Grønne Investeringsfond.