DA / EN

Business angels i EIFO

Investerer du i forvejen i startups, og kunne du se dig selv samarbejde med EIFO om investering i helt tidlige virksomheder? Så bliv en del af vores business angel-program

image Foto: Shutterstock
Vigtige aktører i økosystemet

Danmarks Eksport- og Investeringfond (EIFO) har til formål at bidrage til udviklingen af innovative danske virksomheder med vækstpotentiale – særligt inden for det grønne. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med forskellige typer af partnere, som deler vores mission, og som vil investere i det danske startup-økosystem sammen med os. 

En vigtig partner for os i den sammenhæng er privatpersoner, som investerer direkte i unoterede virksomheder i de tidlige stadier – bedre kendt som business angels. Vi mener, at business angels er vigtige aktører i økosystemet, da de er med til at forme fremtidens virksomheder gennem netop deres ekspertise, indsigt i markedet og investerede kapital.

Vil du være business angel?

I EIFO giver vi vores business angels mulighed for at få sin investering i en startup suppleret med et lån på investeringer fra 250.000 kr. op til 3 mio. kr. Gennem vores business angel matching-låneo vil EIFO således være med til at tage en risiko i de tidlige selskaber, du foretager investering i. Låneordningen giver dig flere muskler som business angel til at bakke din egen investering op. Læs mere om ordningen her.

Du kan søge, hvis du har:

  1. Erfaring med at investere som business angel i startup selskaber
  2. Har allokeret kapital til at investere for
  3. Erfaring med skalering af startups og vækstvirksomheder
  4. En overbevisende investeringsstrategi
  5. Vil være aktiv i de selskaber, som du investerer i, f.eks. som bestyrelsesmedlem.

Som business angel i EIFO får du også mulighed for videndeling, netværk og sparring med kompetente folk i EIFO ligesom du kan deltage i EIFOs events om aktuelle emner, f.eks. hvordan grøn omstilling og diversitet er god forretning. På den måde får du bedre kendskab til, hvordan EIFO arbejder og kan bruges i de virksomheder, hvor du er engageret.

Læs mere om ordningen her

Lyder det som noget for dig? Så ræk ud til business angel-team via mailadressen badebt@eifo.dk.

EIFOs grønne business angel-program

Har du en særlig passion inden for grønne investeringer, tilbyder vi et business angel-program i EIFO, hvor vi klæder dig på til at blive grøn investerings-specialist. Som deltager i programmet vil du blive klogere på, hvordan du kvalificerer og vurderer grønne effekter som del en due diligence forud for en investering.

Som deltager i EIFOs grønne business angel-program vil du blive taget igennem cases og præsenteret for de problemstillinger, man ofte møder i branchen, baseret på de erfaringer vi har gjort os i EIFO. Du vil desuden blive introduceret for konkrete analyseværktøjer og efterfølgende få adgang til at trække på EIFOs interne kompetencer inden for området.