DA / EN

Åbenhed om EIFOs finansiering til eksportforretninger

Fra medio 2010 til og med 1. kvartal af 2023 offentliggjorde EKF Danmarks Eksportkredit udvalgte informationer om enkeltforretninger. 

Den praksis videreføres i EIFO-regi fra 1/4 2023 og frem - i første omgang for samme typer forretninger som hidtil: finansieringer til udenlandske købere, visse forsikringsydelser på internationale forretninger og rembursgarantier udstedt til banker.

Vi opretholder fuld diskretion om alle kunde- og forretningsforhold i 30 dage, efter at vi har udstedt en endelig garanti. Det sikrer den rette balance mellem kundernes behov for fortrolighed og offentlighedens mulighed for at følge med i vores forretninger (se vores åbenhedspolitik).