DA / EN

Bæredygtig finansiering til tyrkisk jernbane

image Foto: Shutterstock

EIFO gav i 2021 sit hidtil største eksportlån til opførelsen af en jernbane i det nordvestlige Tyrkiet. Jernbanen vil servicere 30 mio. passagerer om året, og byggeriet omfatter 201 km spor, 7 stationer, 29 tunneller, 15 viadukter og 35 broer.

Lånet er eksempel på, at danske leverandører får ordrer, fordi EIFO har et godt ry hos globale finansielle aktører og kan stille med den betragtelige finansiering, som projektets ejere har brug for. Efterfølgende har EIFO genforsikret store dele af finansieringen og reduceret sin risiko. Lånet lever op til EU-taksonomien for bæredygtig finansiering og klassificeres derfor som et grønt lån i markedet.