DA

Ungarn satser stort på investeringer fra Kina

image Foto: Kinas præsident, Xi Jinping. Foto: Pixabay.
EU vil indføre straftold på elbiler, der importeres fra Kina. Ungarn er blandt de EU-lande, der er imod dette, og går ind for, at EU i stedet øger konkurrenceevnen og støtter den europæiske elbilindustri. Det giver anledning til at kigge nærmere på ungarsk økonomi og den voksende rolle, som Kina spiller i landet.

Af Holger Sandte, chefanalytiker i EIFO.

Ungarns økonomi er grundlæggende opdelt i tre dele: For det første en stor og højtudviklet sektor domineret af internationale virksomheder, som står for største del af landets eksport. Her spiller den tyske og den sydkoreanske bil- og elektronikindustri fortsat en stor rolle. For eksempel er BMW i gang med at bygge en elbilfabrik i Debrecen i det østlige Ungarn. Blandt de faktorer, der tiltrækker investorer til Ungarn, er stor, statslig støtte og lave skatter. Selskabsskatteprocenten på 9 procent er den laveste i hele EU.
For det andet er der de ungarske virksomheder med tætte bånd til regeringen under premierminister Viktor Orban, og så for det tredje de resterende, ikke sjældent, mindre virksomheder. Det er især her, hvor udhuling af retsstatsprincippet, korruption og aftagende kvalitet af regulering, bremser den økonomiske udvikling.

Ungarn er Kinas brohoved i EU

I den internationale sektor er Kinas rolle blevet markant større i løbet af de seneste år. Kina er Orbans mulighed for at mindske afhængigheden af vestlige lande, hvis grundlæggende liberale værdier han delvist ikke deler, mens Kina ser Ungarn som et vigtigt brohoved i EU. Stemningen var god, da Kinas præsident Xi besøgte Ungarn i maj for at underskrive flere strategiske aftaler mellem de to lande.
En lang række projekter vidner om landenes samarbejde. Som en del af Kinas ”Belt and Road”-initiative er der iværksat et jernbaneprojekt for at forbinde Ungarn med den kinesisk kontrollerede havn i Piræus i Grækenland som indgangssted for kinesiske varer til Central- og Østeuropa.

Kinesiske elbiler og batterier fra Ungarn

I 2023 modtog Ungarn 44 procent af alle kinesiske direkte investeringer i Europa. Blandt de største aktuelle projekter er en BYC-elbilfabrik og en batterifabrik bygget af CATL. Kina dominerer det globale marked for produktion af litium-ion-batterier, men Ungarn er allerede nummer fire og har store ambitioner. Ingen steder i verden øges batteriproduktionen hurtigere målt pr. indbygger end i Ungarn.
Med produktionsfaciliteter i Ungarn kan kinesiske virksomheder undgå EU-told på elbiler, i hvert fald så længe tolden ikke også gælder for komponenter, der importeres til EU fra Kina. Ungarns bileksport er ekstremt importintensiv: En eksportværdi på 100 euro omfatter import til en værdi af 70 til 80 euro. Ungarn er blandt de EU-lande, der er imod straftolden.Den ungarske stat har for nylig købt 80 procent af Budapests lufthavn, og det er bestemt ikke tilfældigt, at alle de tre store kinesiske flyselskaber er interesserede i at udvide de direkte fragtforbindelser.

Miljømæssige udfordringer og mangel på arbejdskraft

Fremstilling af batterier kræver meget vand og energi, og i de senere år er der kommet flere og flere tørkeperioder i Ungarn. Ud over de miljømæssige bekymringer rejser spørgsmålet sig, hvor meget overførsel af viden fra kinesiske virksomheder til Ungarn der egentlig vil være. Det er jo lige det, et land håber at opnå med en udviklingsstrategi, der satser på udenlandske investeringer. Og hvor den kvalificerede arbejdskraft skal komme fra. Ungarn uddannelsessystem er ikke i topform, og som i så mange andre lande er arbejdsmarkedet stramt. I Ungarns tilfælde kommer en restriktiv indvandringspolitik oveni, selv om der sket en vis lempelse.

Energien kommer i vidt omfang fra Rusland

Ungarns strategi afhænger også af, at der er tilstrækkelig energi til rådighed til konkurrencedygtige priser. Landet importer to tredjedele af sin energi, og den industritunge økonomi er særlig følsom overfor stigende energipriser. Under energipris-chokket i 2022 toppede inflationen på 26 procent, langt den højeste inflation i Centraleuropa. Det skyldtes dog ikke kun energipriserne, men også de dyre gaver til vælgerne, som Orban-regeringen uddelte forud for parlamentsvalget i 2022.
Ungarn har diversificeret sine energikilder lidt, men Rusland leverer fortsat det meste af Ungarns naturgas, olie og atombrændsel. Ungarn holder fast i en 15-årig gasaftale med Gazprom, som blev underskrevet i 2021, og satser på, at Ukraine fortsat vil lade det russiske gas strømme til Centraleuropa.

Ungarn har høj statsgæld og brug for EU-midler

Ungarns drejning mod Kina skal ses i lysetat de vanskelige forhold til EU. På grund af alvorlige retsstatslige og andre mangler i Ungarn tilbageholder EU store midler fra forskellige fonde. Disse midler udgør ca. 20 milliarder euro eller ti procent af Ungarns BNP. Det er meget og derfor kan det forventes, at Orban vil prøve at gå på kompromis med EU for at få adgang til midlerne. Han er trods alt en dygtig og pragmatisk forhandler, og det bliver svært for Ungarn uden disse midler. Landets statsgæld i forhold til BNP er den højeste i Centraleuropa og renteudgifterne er de højeste i hele EU.

En risikabel strategi mellem Øst og Vest

Ungarns tætte forhold til Kina indebærer risici. Hvis de geopolitiske spændinger mellem Vesten og Kina stiger, kan Ungarn blive presset af USA og EU til at tilpasse sig. Det amerikanske præsidentvalg kan også spille ind. Donald Trump er en trofast allieret af Viktor Orban, men hans uforudsigelighed og muligvis hårde holdning til Kina kan bringe Ungarn i en ubehagelig position.