DA

Historisk valg i Mexico

image Foto: Claudia Sheinbaum. Shutterstock.
Claudia Sheinbaum vandt en storsejr ved Mexicos valg den 2. juni, og hun bliver Mexicos første kvindelige præsident. Valget af Sheinbaum ventes at give overordnet politisk kontinuitet, men heldigvis tegner det til, at hun vil gøre mere for at fremme vedvarende energi end sin forgænger.

Af Lars Piil Damm, Principal Analyst, EIFO

Claudia Sheinbaum opnåede omkring 58-61 pct. af stemmerne ved valget den 2. juni, og hun tiltræder som Mexicos præsident den 1. oktober. Sheinbaums valgsejr var ventet, da hun som den siddende og meget populære præsident, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), er fra det venstreorienterede parti Morena.

AMLO har opbakning fra omkring 65 pct. af befolkningen ifølge meningsmålinger, og hans popularitet kan ikke mindst tilskrives forhøjelser af minimumslønninger og andre tiltag med henblik på at mindske den store økonomiske ulighed. Sheinbaum forventes som AMLO at have fokus på det sociale område.

Et andet fokusområde for Sheinbaum vil være sikkerhedssituationen. AMLO lykkedes ikke med at få nedbragt volden og få forbedret den dårlige sikkerhedssituation i landet, og det ventes, at det også vil blive meget svært for Sheinbaum at gøre fremskridt på dette område. Den netop overståede valgkamp var en af de mest blodige i Mexicos historie, og det har vist sig utroligt svært at bekæmpe den organiserede kriminalitet og korruptionen, som har plaget Mexico i mange år.

Fokus på vedvarende energi

På energiområdet havde AMLO fokus på at styrke det statsejede elselskab (CFE) og det statsejede olieselskab (PEMEX), og han fokuserede på fossile brændstoffer frem for vedvarende energi. Sheinbaum har dog sagt, at hun vil sætte fart på den grønne omstilling – som var gået i stå under AMLO – ved hjælp af investeringer i sol-, vind- og vandkraftprojekter. Målet er at leve op til Mexicos klimaforpligtelser frem mod 2030 og 2050.

AMLO’s regering forsøgte at gøre det svært at være privat elproducent i Mexico, og han havde succes med at styrke den statslige elproduktion på bekostning af den private. Sheinbaum har sagt, at hun fortsat vil begrænse den private elproduktion til 46 pct. af den samlede elproduktion, men man kan håbe, at der i takt med et stigende elforbrug forhåbentlig vil blive muligheder for, at også den private sektor kan opføre nye vedvarende energianlæg.

Det er en udfordring for Mexico, at private virksomheder ikke har haft adgang til tilstrækkelige mængder vedvarende energi, men det forventes, at Sheinbaum vil gøre det nemmere for virksomheder at etablere vedvarende energiproduktion til deres eget forbrug.

Behov for forbedringer af det kommercielle klima

Mexico har store muligheder for at tiltrække udenlandske investeringer som følge af naboskabet til USA og tendensen med near- og friend-shoring, men hvis Mexico skal nå sit fulde økonomiske potentiale, er der et stort behov for forbedringer af det kommercielle klima.

Under AMLO er der sket en markant forværring af det kommercielle klima ikke mindst inden for elsektoren, hvor der blandt andet har været eksempler på, at man har forsøgt at fjerne private elproducenters produktionstilladelser. Domstolene har dog virket som et værn med mange af sådanne drastiske tiltag fra AMLO.

Såfremt Sheinbaums koalition opnår to tredjedeles flertal i begge kamre, vil Sheinbaum være i stand til at gennemføre forfatningsreformer uden at skulle forhandle med andre partier, og dette øger risikoen for en forværring af investeringsklimaet. De foreløbige resultater af valget den 2. juni viser, at Morena og koalitionspartnere opnåede over 70 pct. af pladserne i underhuset, og det kan ikke udelukkes, at koalitionen også vil kunne få to tredjedeles flertal i overhuset, selv om det umiddelbart er tvivlsomt, om koalitionen fik stemmer nok til at opnå dette.

Sheinbaum vil i sin 6-årige valgperiode kunne nominere fire dommere til højesteretten, og dette vil også kunne føre til en forværring af forretningsklimaet. Sheinbaum ventes dog at udvise en større respekt for kontrakter i energisektoren end AMLO.

Mexico går nogle vigtige og mulighedsrige år i møde. Det er positivt, at Sheinbaum vil have fokus på den grønne omstilling, ikke bare for miljø og klima, men også fordi det vil kunne give forbedrede danske eksportmuligheder til Mexico inden for blandt andet vindmøller.