DA

Globalisering er en kæmpe fordel for dansk økonomi

image Foto: Globaliseringens ansigt. Foto: Shutterstock
Danmarks samhandel med udlandet er vokset markant de seneste årtier til stor fordel for dansk økonomi. Men den seneste udvikling med flere handelsrestriktioner og mere protektionisme bekymrer.

Af Henrik Thomasen, chefanalytiker, Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Danmarks import og eksport i forhold til BNP er næsten fordoblet siden 1990. Samtidig er de danske, direkte investeringer i udlandet øget fra 12 pct. af BNP til i dag at udgøre over 100 pct. af BNP. Danske virksomheder har med andre ord været meget aktive i forbindelse med globaliseringen de seneste årtier.

Globalisering er en stor fordel for økonomien

Det er ikke kun Danmark, der har øget samhandlen med andre lande. Det er sket stort set overalt. Men for dansk økonomi har globaliseringen vist sig at give en særlig stor fordel. Danske virksomheder har fået adgang til meget større markeder og har dermed kunnet vækste. Samtidig har globaliseringen ført til større konkurrence, mere specialisering og yderligere innovation. Og det har øget beskæftigelsen og produktiviteten og dermed velstanden i Danmark.

Globaliseringen kommer også til udtryk ved, at danske virksomheder har næsten lige så mange ansatte i udlandet som i Danmark. Et andet interessant aspekt er, at en stigende del af den danske eksport ikke krydser den danske grænse, da mange danske virksomheder fremstiller varer i udlandet og sælger dem i udlandet.

Men der er tydelige tegn på de-globalisering

Siden finanskrisen er udviklingen i den globale handel dog stagneret. Især de seneste år er der kommet flere handelshindringer og flere lande er blevet underlagt sanktioner. Der er kommet flere risici i forsyningskæderne, hvilket hænger sammen med den ustabile, geopolitiske situation. Der er talrige eksempler på, at usikkerhederne er steget. Nogle helt aktuelle eksempler er Ruslands krig i Ukraine, Israel-Palæstina konflikten og angrebene på skibe i Det Røde Hav.

Ifølge en undersøgelse, foretaget af Dansk Industri, vil kun få, danske virksomheder flytte produktion hjem til Danmark. I stedet vil nogle virksomheder flytte produktionen tættere på deres udenlandske kunder, og flere virksomheder vil sælge til flere markeder og sørge for at have flere underleverandører og på den måde reducere risiciene.

Stor afhængighed af Kina

Et par særlige aspekter vedr. de-globalisering er handelsspændingerne i forhold til Kina og de vestlige økonomiers afhængighed af Kina. I mange lange lande er importen fra Kina – og dermed afhængigheden af Kina - steget gennem mange år. Men det ser ud til at importen fra Kina på det seneste er faldet, også i Danmark. Men Kina står fortsat for en stor del af Danmarks kritiske importafhængigheder (dvs. input i produktionen af danske varer, som kun fremstilles i et begrænset antal lande), og Kina vil derfor også fremover være en vigtig handelspartner.

Det tyder på, at flere danske virksomheder arbejder på at reducere deres afhængighed af Kina og i stedet satser mere på andre asiatiske lande og lande tættere på Danmark.

Geo-politikken er afgørende

Statsstøtte i både Kina, USA og EU har indtil videre været nogle af de politiske svar på de-globaliseringen. Også i Danmark har det været nødvendigt at lave en begrænset statsstøtteordning. Men overordnet set er det ikke i landenes interesse at bruge skattekroner på statsstøtte – især for små lande kan det blive dyrt at konkurrere med statspenge.

En afgørende forudsætning for at globaliseringen kommer tilbage på sporet er mere stabile, geo-politiske forhold. Men der er desværre ikke noget, der tyder på, at situationen bliver bedre på den korte bane – og måske heller ikke på lidt længere sigt. Geo-politisk uro er selvfølgelig bekymrende i sig selv, men det går også ud over økonomien.