DA

Fundamentet smuldrer under verdens længst siddende, kvindelige diktator.

image Foto: Sheikh Hasina ved et pressemøde i januar 2024. Foto: Shutterstock
Helt som ventet tager verdens længst siddende, kvindelige statsoverhoved, premierminister Sheikh Hasina, fem år mere ved magten i Bangladesh, men hun skal finde nye opskrifter frem, for den politiske og økonomiske krise spreder sig. En succesfuld transformation vil kunne måles i omfanget af dansk eksport.

Af Niels Husted Dall-Hansen, chefanalytiker, Danmarks Eksport- og Investeringsfond

I et år, der er fyldt med vigtige valg kloden rundt, var årets første valg den 7. januar 2024, det suverænt nemmeste at forudsige udfaldet af. For siden regeringspartiet Awami League’s valgsejre i 2014 og 2019 også var præget af beskidte kneb og anklager om snyd, er skreddet i de demokratiske normer fortsat, og derfor valgte oppositionen at boykotte valget, der blev reduceret til en formalitet, designet til ikke at vække opsigt i Vesten.

Hvis Bangladesh skal fortsætte sin økonomiske udvikling, kræver det smertefulde, strukturelle ændringer i samfundet, hvor økonomien skal diversificeres og åbnes op over for international konkurrence. Spørgsmålet er dog om landets politiske og økonomiske elite er villige til at tage del i smerten?

Økonomisk succeshistorie – men udviklingsmodellen er ikke blevet opdateret

Med en årlig vækst i BNP pr. indbygger på over 5 pct. har Bangladesh de seneste tyve år været en solstrålehistorie indenfor udvikling. Landet er ikke længere et af de fattigste lavindkomstlande i verden og livsvilkårene er forbedret drastisk. Siden årtusindskiftet er fattigdoms- og børnedødelighedsraterne faldet med 60 pct., mens købekraften er tredoblet.

Modellen har groft sagt været at opbygge økonomien omkring tekstilindustrien, der gennem eksport til primært EU og USA har produceret jobs og opbygget en stor valutareserve af dollars og euro. Det har givet den nødvendige økonomiske robusthed til, at Bangladesh har kunne udnytte sin strategiske beliggenhed i den Bengalske Bugt til geopolitisk at spille på ”østlige” og ”vestlige” heste.

Under overfladen har ”modellen” slået revner i flere år, men 2023 blev året, hvor krisen ikke længere kunne ignoreres. Regeringen indhentede assistance fra Den Internationale Valutafond (IMF), men det er tvivlsomt om landets elite har evnen og viljen til dybdegående at reformere økonomien.

Behov for investeringer – og dansk eksport

Landets tekstilindustri er blevet så konkurrencedygtig, at dens globale markedsandel er firedoblet, godt hjulpet på vej af magthavernes fokus på at sikre industrien effektive forhold og forsyningskæder, samt fri markedsadgang til de vestlige markeder. Mens tekstilindustrien har spundet guld, har den ensidige fokus forhindret andre, økonomisk mere komplekse industrier i at skyde op, hvilket både gør økonomien ekstrem sårbar, samt begrænser dets potentiale.

Det kræver massive investeringer, hvis Bangladesh skal tage et skridt op på udviklingsstigen, men i øjeblikket går det den forkerte vej, da valuta flygter ud af landet og niveauet for udenlandske direkte investeringer (FDI) ligger langt under gennemsnittet for udviklingslandene. Strukturelle reformer samt afskaffelse af landets importrestriktioner er nødvendige skridt, men landets overvurderede valuta, Taka’en, er det mest presserende problem. Centralbanken tør hverken at lade valutaen ”flyde frit”, eller hæve renten tilstrækkeligt af frygt for påvirkning på inflation og økonomi, og har i stedet foretaget støtteopkøb, der har begrænset valutaens fald, men på bekostning af en halvering af valutareserven. Det er ikke en holdbar løsning, hvorfor større økonomiske justeringer forventes i 2024 – når valget er kommet lidt på afstand.

Den danske eksport til Bangladeshsteg kraftigt i kølvandet på covid-19, og rundede mere end en mia. kr. i 2022, men er siden faldet tilbage med 30 pct., hvilket i høj grad skyldes de indførte import- og valutarestriktioner, der i 2023 førte til en sammentrækning i importen af alt fra mad til de for den fremtidige økonomiske vækst så vigtige maskiner og andre kapitalgoder.

Hvis hun som forventet stiller op til valg igen om fem år, så vil Sheik Hasinas succes kunne måles på, om den danske eksport af kapital, maskiner og redskaber samt knowhow, er steget betragteligt.