DA
29. juni 2023

Tørkeramte landbrug kan få et løft i likviditeten hos EIFO

image Foto: Shutterstock

Er dit landbrug ramt af den seneste tids tørke, og har du et behov for et midlertidigt løft i likviditeten? Så kan Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, hjælpe.

Den seneste tids tørke har presset likviditeten hos flere danske landbrug. Er du ramt, kan der være hjælp at hente hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO.

Skal du f.eks. i banken for at finde midlertidig finansiering, kan vi kautionere for en del af dit lån og dermed påtage os en del af bankens risiko. Vi kan også yde et soliditetslån, der løfter din virksomheds soliditetsgrad. En kombination af kaution og lån er også en mulighed.

Med Vækstkaution tager EIFO størstedelen af risikoen

Med en Vækstkaution kautionerer EIFO for dig og gør det lettere at opnå et lån i din bank.

Vækstkaution kan anvendes af kreditværdige og veldrevne bedrifter, hvor tørken har skabt et behov for et midlertidigt løft i likviditeten, der kan bringe dig igennem den tørkeramte periode og tilbage på vækstsporet.

Med en Vækstkaution dækker vi helt op til 75 pct. af bankens risiko.

Prisen på Vækstkaution er halveret

Vækstkautionsordningen understøttede mange tørkeramte landbrug, da de i sommeren 2018 havde brug for midlertidig finansiering hos deres bank eller finansieringsinstitut.

Siden da er prisen på en kortvarig Vækstkaution (løbetid på op til et år) tilmed halveret, hvilket gør netop den variant endnu mere velegnet til håndteringen af midlertidige likviditetsudfordringer, som f.eks. i forbindelse med sommerens tørke.

Lån til at hæve soliditetsgraden

Hvis din soliditetsgrad er for lav til at kunne opnå yderligere finansiering fra banken, kan den forbedres med et Soliditetslån fra EIFO.

Et Soliditetslån kan tilmed kombineres med en Vækstkaution, så du kan få hævet din soliditetsgrad, mens bankens finansiering afdækkes med en Vækstkaution.

Begge tiltag øger muligheden for, at du sammen med din bank kan finde en bæredygtig løsning, som kan fungere på såvel kort som lang sigt.

Tag en snak med din bank om mulighederne, eller kontakt EIFOs kundecenter på tlf. 70 60 49 60 for at høre mere om de relevante løsninger. Du kan også skrive til vores kundecenter på kontakt@eifo.dk.

Eksempel på finansiering

En finansieringsløsning med en Vækstkaution og et Soliditetslån kan se sådan ud:

Banklån på 400.000 kr. afdækkes en Vækstkaution for et kautionsbeløb på op til 280.000 kr.

EIFO Soliditetslån på 400.000 kr.

Landbrugeren får ny likviditet på 800.000 kr. og en forbedret soliditetsgrad, mens banken kan reducere sin risiko til 120.000 kr.