DA
22. februar 2024

Organisationsændringer i EIFO

image Foto: EIFOs hovedkontor i Nordhavn
EIFO har netop offentliggjort en organisationsændring, som bliver gennemført for at føre EIFO videre i fusionen samt for at sikre, at vi står endnu stærkere overfor kunderne og er rustet til at håndtere den omskiftelige verden omkring os.

Visionen for EIFO har fra begyndelsen været, at EIFO skal være én enhed, der samarbejder på tværs til gavn for både kunder og medarbejdere. Som samlet enhed er EIFO kommet et godt stykke på rejsen mod det mål, men erfaringerne gennem det seneste år – samt feedback fra både medarbejdertilfredshedsundersøgelse, bestyrelsen og kunderne – har vist, at der stadig er et stykke vej, før vi får udnyttet synergierne til fulde.

Konkret betyder organisationsændringen en reduktion i koncernledelsen, et behov for nyansættelser i ledelsen, samt at flere medarbejdere og enheder skifter organisatorisk tilhørsforhold.

Løbende organisationstilpasninger
”Vi er allerede nået langt med fusionen, og der er lagt et stort arbejde hele vejen rundt. For at nå helt i mål er der dog behov for, at vi kigger vores organisation, vores processer og vores strukturer efter i sømmene. Det er meget normalt, at fusionerede selskaber løbende foretager organisationstilpasninger i de første år – og EIFO er ikke anderledes på dette punkt. Det betyder ikke, at tingene er blevet gjort forkert til at begynde med. Det betyder blot, at vi nu er klar til nye tiltag, der vil spille os endnu bedre og stille os stærkere både internt og eksternt”, siger Peder Lundquist, CEO i EIFO.

Der vil som tidligere nævnt ske en reduktion af koncernledelsen, som fremover kommer til at bestå af syv medlemmer frem for ni som tidligere. Stillingerne som COO, CRCO og CPO er blevet nedlagt, hvilket betyder et farvel til flere markante profiler, der har spillet en væsentlig rolle i arbejdet med at få EIFO derhen, hvor vi er i dag. Julie Holm Simonsen og Lisa Lund Holst fratræder efter gensidig aftale, men bliver i EIFO den kommende tid for at færdiggøre strategiske projekter. Michael Zöllner og Tine Lønborg fortsætter i nye vigtige roller i EIFO. Stor tak til dem alle for deres gode arbejde i koncernledelsen under fusionen.

Efter organisationsændringerne er der to vakante positioner i koncernledelsen. Det drejer sig om stillingerne CFO og CCO SME, som vil blive søgt besat snarest.

Organisationsændringer træder i kraft d.d. Der vil snarest ske en opdatering af hjemmesiden i overensstemmelse hermed.

Kontakt: Ina Bjerregaard-Castenborg, presseansvarlig