DA
20. december 2023

Mælkelandmand fik finansiering til generationsskifte og grøn omstilling

Gerard Doldersum fik finansiering til generationsskifte hos Danske Bank og EIFO. Foto: Christian Brahe-Pedersen/LandbrugsMedierne.
Gerard Doldersum fra Præstø fik finansiering fra Danske Bank og Danmarks Eksport- og Investeringsfond, da han i 2020 med tanker om et mere moderne, grønnere og effektivt landbrug, overtog, udvidede og omstillede sin fars mælkeproduktion ved Præstø.

Da Gerard Doldersum sammen med sin familie i 1996 flyttede fra Holland til Bybjerggård ved Præstø, var det ikke bare faderens drøm om at blive selvstændig mælkeproducent, der blev realiseret.

Siden barnsben har Gerard Doldersum drømt om en dag skulle overtage familiens gård og han har lige siden arbejdet målrettet mod, at det skulle ske.

I 2011 blev han driftsleder med ansvaret for medarbejdere og mælkeproduktionen på Bybjerggård og i 2015 købte han naboejendommen, Løkkesholm, der bl.a. består af kviestald til 150 kvier og 53 hektar jord, der blev lejet ud til faderen.  

I 2020 blev Gerard Doldersum enig med sin far Wessel Doldersum om, at tiden var kommet.

Ejerskiftet skulle fremtidssikres

Men Gerard Doldersum ønskede ikke bare at overtage ejendommen på 193 hektar og den 700 sortbrogede køer store produktion. Der skulle udbygges og moderniseres med ny malkestald og malkekarrusel, ny velfærdsafdeling, implementering af aktivitetsmåler, flere kalvehytter, forskelligt andet inventar, samt udvidelse med 140 køer. Udbyttet skulle optimeres, men gå hånd i hånd med miljø, klima og dyrevelfærd.

Bedriften skulle fremtidssikres og derfor stod strømbesparelser i stalde, optimering af næringsstoffer fra egen gylle, gødningsforbrug, foderforbrug og mange andre grønne indslag i kø – og derfor var turen i banken af en lidt mere vidtrækkende karakter. Det handlede både om finansiering til generationsskiftet, men også en stribe nyetableringer – i alt et beløb på i omkring 99 mio. kr.

Gerard Doldersum har igangsat flere grønne initiativer i mælkebedriften. Det gælder bl.a. foderoptimering og at bruge næringsstofferne fra gylle optimalt. Foto: Christian Brahe-Pedersen/LandbrugsMedierne
Jeg kunne godt mærke, at generationsskiftet slet ikke var blevet til noget, hvis EIFO ikke havde været med.
— Gerard Doldersum
Turen i banken blev introduktionen til EIFO

Med planerne under armen gik turen til familiens mangeårige bankpartner, Danske Bank, der med det samme inddrog Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, der ofte bidrager til finansieringen, når landbrug og andre erhverv skal generationsskifte.

”Vi vurderede, at planerne for bedriften, budgetterne og evnen til at realisere dem, var rigtig gode for Gerard Doldersums virksomhed. Han er en yngre landmand, der tænker alle de rigtige ting i forhold til dyrevelfærd, bæredygtighed og grøn omstilling, så det var helt oplagt, at vi ville være med i denne finansiering,” fortæller Alfred Steiner, der er porteføjlekundechef hos EIFO.

Fik både etableringslån og vækstlån

Resultatet blev, at Gerard Doldersum i april 2020 fik både et etableringslån og et vækstlån hos EIFO på sammenlagt 15 mio. kr., mens Danske Bank og familien leverede den resterende finansiering, der gjorde, at han kunne overtage og udvide virksomheden.

”Jeg kendte ikke til EIFO, men banken introducerede mig med det samme til de muligheder EIFO har til generationsskifte og fornyelse i landbruget – og det viste sig at være en god ting,” siger Gerard Doldersum, der ikke bare var glad for at finansieringen kunne lykkes, men også var positivt overrasket over den sparring, han modtog af EIFO’s Alfred Steiner.

Gerard Doldersum har også investeret i bedre dyrevelfærd, bl.a. i form af en ny malkekarrusel. Foto: Christian Brahe-Pedersen/LandbrugsMedierne
Var ikke blevet til noget uden EIFO

”For det første kunne jeg godt mærke, at generationsskiftet slet ikke var blevet til noget, hvis EIFO ikke havde været med. For det andet var forløbet med EIFO langt bedre end jeg havde forventet,” konstaterer Gerard Doldersum og fortsætter:

”Alfred gav en meget god teknisk sparring omkring mekanismerne på lånemarkedet. Det handlede om korte og lange, fast og variable lån, og hvordan man skal forberede sig på at komme ud af bestemte lån og få en rentegevinst, hvis markedet giver mulighed for det. Han lærte mig i det hele taget en del ting om, hvordan bankverdenen og de uskrevne regler omkring finansiering virker og var hele vejen igennem uvildig og pressede ikke på for en bestemt løsning. Det var helt klart, at han var en samarbejdspartner og ville mig det bedste.”

Alfred lærte mig i det hele taget en del ting om, hvordan bankverdenen og de uskrevne regler omkring finansiering virker og var hele vejen igennem uvildig og pressede ikke på for en bestemt løsning. Det var helt klart, at han var en samarbejdspartner og ville mig det bedste.
— Gerard Doldersum
Yderligere udvidelser på dagsordenen

Siden overtagelsen af gården i 2020 er flere opkøb af jord kommet til og i dag driver Gerard Doldersum en veldrevet mælkeproduktion på 546 hektar jord, hvoraf de 287 hektar er i virksomhedens eje. Mælkeproduktionen er på 850 malkekøer plus opdræt.

Men det stopper ikke der. Gerard Doldersum er driftig og ambitionen er indenfor de næste to år at udvide produktionen ved Præstø til 1150 malkekøer, der tilsammen vil levere 35.000 liter mælk om dagen.

EIFO og landbruget

EIFO medfinansierer investeringer i ejerskifte og til grøn omstilling, når banken ikke ønsker at tage den fulde risiko.

Det gælder fx:

 • Almindelige udvidelsesinvesteringer
 • Generationsskifter / Nyetableringer
 • Køb af nabo bedrift
 • Investeringer ifm. den grønne omstilling

EIFO tager den yderste risiko, og har

 • Tålmodige lån
  • EIFO vil sammen med kunden, altid forsøge at finde en løsning. Fx kan EIFO i en opstartsperiode eller ved likviditetsproblemer give mulighed for afdragsfrihed
 • Uopsigelige lån
  • EIFO’s ansvarlige lån er uopsigelige fra EIFO’s side, men kan opsiges fra kundens side efter 3 år, uden meromkostning. Uopsigeligheden giver tryghed, både for kunde og bank/investor
 • Langsigtet partner
  • Sammen med kunde/bank/investor vil EIFO altid arbejde langsigtet og hjælpe med at finde løsninger på kort sigt

Udover medfinansiering tilbyder EIFO sparring ifm.

 • Optimal finansiering
 • Grøn omstilling
 • Nye teknologier og tendenser
 • Etablering af gårdråd/bestyrelse

Læs mere om EIFO’s finansieringsløsninger her eller ring til EIFO’s kundecenter på +(45) 70 60 49 60 alle hverdage mellem 9 og 16.