DA
28. februar 2024

Kvasir Technologies sikrer investering på 22 mio. kr. til bæredygtig bioolie til skibsfarten

image Foto: Kvasir Technologies sikrer investering på 22 mio. kr. fra EIFO og Footprint Firm. Fra venstre: Joachim Bachmann Nielsen og Anders Kristoffersen (Kvasir Technologies), Johan Bitsch Nielsen (EIFO) og Mikkel Hejbøl (The Footprint Firm)..
Kvasir Technologies har udviklet en bioolie, som kan accelerere den grønne omstilling i skibsfarten. Det har tiltrukket investeringer fra EIFO og The Footprint Firm. Tidligere har Mærsk Growth og Vår Ventures investeret.  

Den grønne omstilling indenfor skibsfarten vil kunne accelereres voldsomt, den dag Kvasir Technologies kommer på markedet med deres bioolie. Det kan den, fordi bioolien er en bæredygtig såkaldt "drop in"-olie, der kan erstatte fossil olie i eksisterende skibsmotorer - og dermed over natten indfri en stor del af skibsfartens klimaudfordringer.

I dag findes mere end 100.000 skibe i handelsflåden verden over. 98 pct. sejler på fossil olie og udleder således store mængder CO2. Det er en udledning, der skal reduceres med 40 pct inden 2030 og 50 pct i 2050.

De eksisterende skibe er bygget til at sejle 20-25 år endnu, så det er store investeringer, der venter branchen, hvis skibene skal ombygges eller udskiftes til andre grønne fremdriftsmidler, som el, brint, ammoniak og methanol.

Det er EIFOs hovedformål at støtte innovative danske virksomheder, der kan bidrage til den grønne omstilling globalt
— Johan Bitsch Nielsen, investment manager i EIFOs Green Transition team.
Change the fuel - not the engine

Kvasir Technologies, der bruger sloganet "Change the fuel - not the engine", er et spinout fra DTU. Virksomheden er etableret i 2018 af Joachim Bachmann Nielsen og Anders Kristoffersen, der har opfundet og patenteret processen, der kan omdanne restbiomasse med lignocellulose til den bæredygtige olie, der udover brugen i skibsmotorer også vil kunne bruges som flybrændstof. Den lignin-holdige restbiomasse udgør 1/3 af den biomasse vi har i dag og hidtil har den ikke kunnet bruges til andet end at brænde af i energiforsyningen. 

Kvasirs bestræbelser har allerede opnået international anerkendelse, herunder en sejr i den prestigefyldte globale New Energy Challenge i november 2023.

Nye investeringer for 22 millioner kroner

Det har skabt interesse hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, der ser en bedre anvendelse af biomassen i skibstanke verden over. Derfor har EIFO  i en forlænget Seed-runde sammen med The Footprint Firm netop investeret 23 millioner kroner (3 millioner euro) i virksomheden, der bl.a. skal bruges i virksomhedens bestræbelser på at demonstrere teknologiens levedygtighed i opskaleret produktion.

"Det er EIFOs hovedformål at støtte innovative danske virksomheder, der kan bidrage til den grønne omstilling globalt," siger Johan Bitsch Nielsen, investment manager i EIFOs Green Transition team.

Kvasir Technologies sikrer investering på 22 mio. kr. til CO2-neutral bioolie til skibsfarten / Shutterstock
Kvasir Technologies sikrer investering på 23 mio. kr. til opskalering af deres bioolie-produktion til skibsfarten / Shutterstock.
Kan blive en gamechanger

Johan Bitsch Nielsen fortsætter:

"Kvasir Technologies stræben efter at erstatte fossile brændstoffer i traditionelle skibs- og flymotorer har potentiale til at blive en gamechanger for den grønne omstilling i branchen. Med denne investering er vi stolte af at støtte Kvasir Technologies i deres bestræbelser på at demonstrere, at bæredygtige biobrændstoffer kan produceres i storskala."

Hos rådgivnings- og investeringsselskabet The Footprint Firm, der i deres investeringer også fokuserer på bæredygtighed, ser Director Mikkel Skytte Hejbøl også store potentialer for en grønnere fremtid med Kvasir Technologies bioolie:

"Hos The Footprint Firm har vi fokus på at støtte klimapositiv innovation med potentiale til at gøre en signifikant forskel," siger Mikkel Skytte Hejbøl, der er Director hos The Footprint Firm.

"Kvasirs banebrydende tilgang til udvikling af biobrændstoffer matcher vores mission, og vi er glade for at være med på deres rejse mod en grønnere fremtid."

Investorernes opbakning er afgørende for at fremskynde skalering og kommercialisering af vores teknologiske løsning, som gør det muligt udelukkende at udskifte brændstoffet frem for motorteknologien
— Joachim Bachmann Nielsen, adm. direktør og medstifter af Kvasir Technologies.
Afgørende opbakning til den videre udvikling

"Vi er taknemmelige for støtten fra The Footprint Firm og EIFO. Investorernes opbakning er afgørende for at fremskynde skalering og kommercialisering af vores teknologiske løsning, som gør det muligt udelukkende at udskifte brændstoffet frem for motorteknologien. Det forenkler markant overgangen for de sektorer, der har sværest ved at nedbringe deres CO2-udledninger og er langt mere omkostningseffektivt for transportører, hvad enten det er den maritime sektor eller flyindustrien." siger Joachim Bachmann Nielsen, adm. direktør og medstifter af Kvasir Technologies.

Serie A-runde under opsejling

I marts 2023 modtog Kvasir Technologies investeringer fra Mærsk Growth og Vår Ventures, og med
denne seneste investering udgør den samlede seed investering 38 millioner kroner (5 millioner euro), der skal bruges til den opskaleringsfase, som virksomheden står overfor med opførelse af en fabrik i Fredericia.

Dermed har virksomheden indenfor de seneste 18 måneder rejst op mod 85 millioner kroner til deres videre udviklingsrejse. 

Den næste finansieringsmilepæl er en kommende Serie A-runde, som skal rejse
yderligere kapital til at skalere Kvasir Technologies biobrændstofteknologi og indenfor de næste tre år etablere det første kommercielle produktionsanlæg af sin art.

Fakta om marked og potentiale:

90 pct af den internationale handel fragtes på skibe

I dag findes mere end 100.000 skibe i handelsflåden verden over.

98 pct. sejler på fossil olie.

Handelsflåden udledte 960 millioner tons CO2 i 2020

Udledningen skal reduceres med 40 pct inden 2030 og 50 pct i 2050.

De eksisterende skibe er bygget til at sejle 20-25 år endnu, men reduktionen skal ske indenfor de næste 6 år.

Omkostningen ved Kvasirs produktion ser ud til at være markant billigere end el, brint, ammoniak og gængse biofuels.

Det koster ikke at skifte fra fossil marinefuel til Kvasirs biofuel.

Kvasir Technologies har kørt pilot-anlæg på uni’erne Iowa State og Aalborg Uni – og bygger nyt demoanlæg i forbindelse med raffinaderi i Fredericia.

Kvasir Technologies regner ikke med at skulle producere alt biofuel selv, men vil sælge teknologien på licens eller indgå joint ventures, således at hverken olie eller biomasse skal transporteres rundt i verden. 

Læs mere på Kvasir Technologies hjemmeside