DA
4. juli 2024

Investeringsfond får langtidsledige i arbejde: Rejser mere end 100 millioner kroner til sin anden fond

image Foto: Sine Nielsen. Fra venstre: Alexander Bjerregaard-Nielsen, Caroline Jaksland, Jannik Tharben Buchholz og Michelle Rosendal.

Den Sociale Kapitalfond rejser helt præcist 114 millioner kroner til Effekt II, som gennem sociale effektinvesteringer skal hjælpe udsatte borgere, øge deres livskvalitet og samtidig skabe et økonomisk afkast.

Med et stærkt hold af investorer i ryggen er Den Sociale Kapitalfond med Effekt II klar til at lave sociale investeringer for 114 millioner kroner. Alle målrettet jobsøgende, hjemløse eller andre udsatte borgere. Målet er at forbedre livskvaliteten for 4.000 mennesker i Danmark og skabe offentlige besparelser på en milliard kroner.

Da Den Sociale Kapitalfond lancerede sin første fond for sociale effektinvesteringer i 2021, var det den første private fond i Skandinavien på området. Og resultaterne taler allerede sit tydelige sprog. Gennem 20 projekter i samarbejde med 16 forskellige kommuner og én virksomhed har Effekt I fået mere end 500 mennesker i arbejde eller selvforsørgelse. Det har indtil videre medført besparelser på offentlige overførselsudgifter på mere end 90 mio. kroner – og ved udløb af fondsperioden forventes det tal at runde 250 mio. kroner.

Det betaler sig at investere i mennesker

De sociale effektinvesteringer fungerer på den måde, at fonden investerer et beløb i et projekt, hvor en virksomhed får investeringsmidlerne til at løse en udfordring hos fx en kommune. Det kan være arbejdsløshed eller andre sociale problematikker. Modellen er ny på området og fungerer som et samarbejde mellem tre parter – fonden, kommunen og en privat virksomhed.

Fonden låner penge til den private virksomhed, som yder en indsats for kommunen. Når den konkrete sociale effekt opnås, betaler kommunen en del af besparelsen tilbage til den private leverandør, som derefter betaler lånet tilbage til fonden samt et finansielt afkast. På den måde vinder alle, og det er fonden, der tager al risikoen, da kommunen kun betaler, hvis den sociale effekt opnås.

Et konkret eksempel på fondens arbejde er et projekt for 70 personer i et udsat boligområde i Kolding. Målet var at få flest mulig i beskæftigelse – nogle af deltagerne havde været på offentlig forsørgelse i mere end 20 år. Investeringen forløb bedre end forventet, og mere end halvdelen kom i job som følge af initiativet.

Socialt og finansielt afkast går hånd i hånd

Det er Jannik Tharben Buchholz og Alexander Bjerregaard-Nielsen, der som ledende partnere står bag Den Sociale Kapitalfond Effekt. Og de ser frem til at skabe en positiv forandring for endnu flere mennesker og et attraktivt afkast for investorerne.

”Det var en stor bedrift at lancere den første skandinaviske fond til sociale effektinvesteringer, men det her er en endnu større bedrift. For nu er det ikke længere kun en teoretisk god ide – vi har bevist, at konceptet virker i praksis. Vi har skabt resultater, som gør, at investorerne tror på det, og den opbakning sætter vi stor pris på,” siger Jannik Tharben Buchholz, ledende partner for sociale effektinvesteringer i Den Sociale Kapitalfond.

Fremtidens velfærdssamfund kræver nye løsninger

Projekterne spænder bredt for den sociale fond, og her ser man spændt på mulighederne for at imødekomme flere af de udfordringer, som velfærdssamfundet skal løse i fremtiden. Mistrivsel blandt unge, hjemløshed og livsstilssygdomme, bare for at nævne nogle eksempler.

”Der er brug for, at vi tænker langsigtet og udvikler nye finansieringsformer. Det handler om at forebygge, fremfor at behandle – og det er ikke kun det rigtige at gøre socialt, men det kan også betale sig økonomisk. Derfor oplever vi også, at markedet for sociale effektinvesteringer vokser hastigt, og det er tydeligt, at kommuner, virksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber ser en stor værdi i at få en investering fra SKF Effekt,” afslutter Jannik Tharben Buchholz.

Risikovillig kapital fra statens investeringsfond

Det er et stærkt hold af store investorer, der står bag investeringen i Effekt II. Blandt andet PKA, Lind Foundation, Lauritzen Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn og EIFO.

Tamara Savic, investeringslead på Den Sociale Kapitalfond Effekt hos EIFO:

”Vi er glade for igen at kunne bidrage med risikovillig kapital i endnu en fond under Den Sociale Kapitalfond. I EIFO understøtter vi fonde, der investerer bæredygtigt, og i det perspektiv er mennesker lige så vigtige som miljø. Som statens finansieringsfond er det afgørende, at vi går forrest og bakker op, når en ny fondsmodel skal bane vejen for branchen. Resultaterne fra Effekt I vidner om, at når man engagerer sig med så professionelle aktører, så er det muligt at øge livskvaliteten for borgerne, samtidig med, at man også har et risikojusteret afkast for øje.”