DA / EN
12. juni 2024

EIFO underskriver samarbejdsaftale om støtte til Ukraine

image Foto: Alle medunderskrivere af MoU i Berlin 2024. Foto: Euler Hermes.
Sammen med flere andre ECA‘er har EIFO netop underskrevet en aftale om samarbejde om at støtte Ukraines genopbygning ved hjælp af eksport- og investeringsfinansiering.

En række eksportkreditagenturer har i dag underskrevet en aftale om samarbejde til støtte for Ukraine på ”Ukraine Recovery Conference” i Berlin.

EIFO er godt i gang med at yde eksportkreditter og investeringsgarantier i Ukraine. Det gør en forskel for genopbygningen af Ukraine og for dansk erhvervsliv. Derfor hilser EIFO også aftalen velkommen, da øget tilstedeværelse og samarbejde med andre landes eksportkreditagenturer vil kunne bakke op om at finde løsninger på udfordringer i markedet og forhåbentlig også med at dele risici på aktiviteter.

"Der er fantastisk store perspektiver i det, ECA’erne kan tilbyde i Ukraine sammen med erhvervslivet, så jeg glæder mig over et tættere og forpligtende samarbejde. Her og nu handler det om at hjælpe Ukraine med at genopbygge og holde gang i økonomien. Men der venter potentielt også et kæmpe erhvervseventyr, når krigen en dag slutter, for de virksomheder som allerede nu får knyttet bånd til Ukraine,” siger Mathias Secher, chef for Ukrainefonden i EIFO.

Aftalen har til formål at bane vejen for handel og investeringer i Ukraine for at støtte Ukraines genopbygning. Aftalen gælder et samarbejde om Ukraines økonomiske, sociale og infrastrukturelle genopbygning.

Relevant instrument

Blandt underskriverne er Atradius Dutch State Business (Holland), EDC (Canada), EGAP (Tjekkiet), EKN (Sverige), Euler Hermes (Tyskland), EIFO (Danmark), Finnvera (Finland), KUKE (Polen), PriceWaterhouseCoopers (Tyskland), NEXI (Japan), SACE (Italien), UKEF (Storbritannien) og USEXIM (USA). Alle er enige om fortsat at støtte Ukraine i samarbejdet og etablere et praktisk format for erfaringsudveksling og øget samarbejde om konkrete forretninger gennem bl.a. brugen af eksportkreditter og investeringsgarantier.

Eksportkreditter er et yderst relevant instrument i en genopbygningstid, da det er et instrument der, med udgangspunkt i den ukrainske købers behov for nye maskiner/udstyr i driften af dennes virksomhed, sikrer en finansieringsløsning til de leverandører, som den ukrainske køber vælger.

Investeringsgarantier sikrer, at udenlandske private investorer kan opretholde og udvikle deres aktiviteter i Ukraine, dermed sikres et flow af FDI (Foreign Direct Investments) ind i Ukraine.

Grundet krigen i Ukraine skal der findes lavpraktiske løsninger, der kan lette indsatsen af eksportkredit og investeringsgarantier. Derfor fokuserer aftalepapiret på øget dialog mellem tekniske eksperter fra de respektive institutioner vedrørende både generelle udfordringer og konkrete forretninger. Underskriverne forventer, at den fælles forpligtelse til at have fleksibilitet i dækningspolitikken og brug af risikodelingsmuligheder mellem deltagerne i aftalen vil være til væsentlig fordel for Ukraine.

De første underskrivere opfordrer andre lande til at tilslutte sig netværket for at støtte Ukraine i fremtiden. Målet er at opbygge en bred og stærk base af ECA- og investeringsgaranti-støtte til Ukraine.