DA
6. juni 2024

EIFO tilpasser organisationen

image Foto: EIFO
En nedgang i aktiviteterne på især SMV-området fører nu til, at EIFO må tage afsked med omkring 50 medarbejdere fordelt over hele forretningen. Virksomheder i SMV-segmentet vil fortsat være en kerneopgave for EIFO.

Ledelsen i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, har i dag meddelt, at man skal afskedige i hele organisationen.

Meldingen kommer efter et strukturelt lavere aktivitetsniveau på især SMV-området.

Det betyder, at i alt cirka 50 medarbejdere påtænkes opsagt, de fleste inden for SMV-området, der har været – og fortsat er – hårdt ramt af en strukturel nedgang i forretningen. Bl.a. som følge af, at de private banker kan mere selv.

”Den finansielle aktivitet samt antallet af sager i SMV er i dag på sit laveste niveau siden 2020. Sidste år var der en kraftig nedgang i aktiviteten i forhold til året før, og udviklingen er desværre ikke strukturelt forandret her i 2024. Årsagen er blandt andet, at markedet er begyndt at løfte en stor del af opgaven selv, og dermed er behovet for EIFOs nuværende løsninger reduceret. Det er jo egentlig en positiv udvikling, men for EIFO betyder det desværre, at vi må sige farvel til gode kollegaer”, siger Peder Lundquist, CEO i EIFO.

Tilpasningen i SMV-området omfatter cirka 20 medarbejdere. I EIFOs to andre forretningsben, Large Corporates og Investment, bliver antallet af stillinger også reduceret, om end i mindre grad. Samlet set bliver i alt cirka 30 medarbejdere berørt i Large Corporates, Investment samt i stabsfunktionerne.

Løser vigtig samfundsmæssig opgave

Peder Lundquist understreger, at EIFO står stærkt og løser en vigtig samfundsmæssig opgave:

”Vi er i mål med integrationen af de tre tidligere fonde, vores seneste regnskab var tilfredsstillende, og vores fortsatte bidrag til Danmark er betydeligt. Men vores organisation er for stor til den underliggende forretningsaktivitet. Og som statsejet virksomhed er vi særligt forpligtet til at stille skarpt på vores ressourcer og sikre, at EIFO mest effektivt gør Danmark rigere på det, der gør en forskel”, siger Peder Lundquist.

EIFO er som arbejdsgiver forpligtet til at følge en særlig udvidet proces for afskedigelser i dette omfang og er både underlagt forvaltningsloven og den almindelige, ansættelsesretlige lovgivning. Det betyder, at berørte medarbejdere nu skal partshøres, før der kan træffes en endelig afgørelse. Derfor er der heller ikke endeligt antal på afskedigelserne endnu.

Efter de påtænkte afskedigelser vil EIFO have omkring 440 medarbejdere.

”Jeg vil gerne anerkende, at der er nu behov for ro og stabilitet i EIFO efter en lang periode med mange ændringer. Hvad angår større strukturelle forandringer i relation til integrationen, mener jeg, at vi er i mål. Nu skal vi kigge frem og fokusere på at opfylde EIFOs formål og fortsætte med at udvikle vores position, produkter, værdier og kultur. Og jeg vil gerne takke alle berørte medarbejdere for deres store indsats for EIFO,” siger Peder Lundquist.