DA / EN
12. juli 2023

EIFO supporterer Ørsteds CCS-projekt med risikoafdækning

image Foto: CCS fabrik
Risikoafdækningen er en kontraktgaranti, som udgør 54 mio. euro og er relateret til Ørsteds kontrakt med Energistyrelsen

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) har netop udstedt en kontraktgaranti, der omfatter dele af Ørsteds kontrakt med hovedleverandøren Aker Carbon Capture (ACC) til etableringen af det første og største CO2-fangst-projekt (Carbon Capture and Storage) i Danmark på hhv. Asnæsværket og Avedøreværket.

Kontraktgarantien udgør 54 mio. euro og er relateret til Ørsteds kontrakt med Energistyrelsen på fangst og lagring af 430.000 ton biogen CO2 pr. år fra 2026.

Passer til strategi

Ørsteds projekt passer godt ind i EIFO´s strategiske ambition om at støtte og involvere sig i CCS, som EIFO forventer kommer til at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling.

”I EIFO arbejder vi for at understøtte en bæredygtig og grøn omstilling både i Danmark og globalt. Her bliver projekter med fangst og lagring af CO2 helt afgørende. Derfor passer dette projekt rigtigt godt ind hos EIFO, og vi er meget glade for at kunne bidrage med risikoafdækning,” siger Peder Lundquist, CEO i Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Forretningen indebærer, at EIFO tager en del af den kreditrisiko, som Ørsted har i forhold til forudbetalinger til hovedleverandøren ACC. Den samlede kontrakt mellem Ørsted og ACC er på over 200 mio. euro.

Vil bidrage til mindre udledning i DK

CO2’en, der skal indfanges og lagres, er biogen og vil bidrage til negative udledninger i Danmark og dermed til målsætningen om klimaneutralitet. Risikoafdækningen er etableret efter grundig dialog med ACC og deres finansielle partnere, og kommercielt er garantien prissat på markedsvilkår.

ACC er en ledende aktør inden for CO2 fangst og projektet indebærer leverancen af 5 Just Catch™ anlæg. Det standardiserede Just Catch™-koncept er et modulært og konfigurerbart produkt, der muliggør produktion og implementering af anlæg til CO2-fangst.

I løbet af 2025 vil Asnæsværket og Avedøreværket begynde at fange og lagre biogen CO2, og fra 2026 vil de to kraftvarmeværker fange og lagre ca. 430.000 ton biogen CO2 om året. Projektet bliver det første skridt på vejen mod at etablere en CO2-infrastruktur i stor skala i Danmark, da Asnæsværket ikke blot vil fungere som knudepunkt for fangst og transport af Ørsteds eget CO2, men kan potentielt også udskibe andre udlederes CO2.

EIFO´s første større CCS-relaterede udstedelse

”I EIFO har vi gennem længere tid afsøgt mulighederne for at kunne understøtte udviklingen af CCS i både Danmark og i udlandet, og vi er derfor yderst tilfredse med at kunne annoncere vores engagement i Ørsteds banebrydende CCS-projekt i Danmark. Kontraktgarantien er EIFO’s første større CCS-relaterede udstedelse, men vi forventer, at CCS vil medføre flere muligheder for EIFO,” siger Andreas Thornit, First Vice President i EIFO.

Det glæder Ørsteds Ole Thomsen.

“Den grønne omstilling kræver, at vi tager mange forskellige midler og teknologier i brug, og fangst og lagring af biogen CO2 er ifølge FN’s klimapanel et af de værktøjer, vi skal bruge for at bekæmpe klimaforandringerne. Vi er glade for, at EIFO med denne garanti er med til at understøtte udviklingen af CCS i Danmark,” siger Ole Thomsen, Senior Vice President og chef for Ørsteds kraftværksforretning.