DA
11. juli 2023

EIFO investerer i Home.Earth, der vil skabe bæredygtig omstilling i ejendomsbranchen

image Foto: Rendering fra Home.Earth
En kombineret egenkapitalinvestering og låneaftale fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) skal styrke ejendomsselskabet Home.Earth’s ambitiøse tilgang til byudvikling med tredobbelt bundlinje. Det samlede tilsagn på tværs af lån og egenkapital lyder på mere end 200 mio. kr.

Fremtidens byudvikling skal være bæredygtig på alle bundlinjer. Boligerne skal være betalbare og inkluderende, de skal have et lavt klimaaftryk – og være en god investering. Sådan er ambitionen for ejendomsselskabet Home.Earth, og den ambition køber Danmarks Eksport- og Investeringsfond nu ind på med både en låneaftale og en egenkapitalinvestering til en samlet værdi på mere end 200 mio. kr. 

Det er en rejse vi gerne vil være med på. Derfor har vi investeret i virksomheden
— Erik Balck Simonsen, Investeringsdirektør i EIFO

”EIFO har en målsætning om at understøtte den grønne og bæredygtige omstilling i samfundet. Det gør vi bl.a. ved at bidrage med risikovillig kapital til danske virksomheder, der ønsker at gå forrest. Foruden et velrenommeret og erfarent founderteam har Home.Earth et spændende koncept, der har potentialet til at skabe systemisk forandring i ejendomsbranchen. Det er en rejse vi gerne vil være med på. Derfor har vi investeret i virksomheden – og håber, at det kan give virksomheden mulighed for at bevise sit koncept overfor branchen og fremtidige potentielle investorer,” siger Erik Balck Sørensen, Investeringsdirektør i EIFO.  

Home.Earth er et ejendomsselskab stiftet af en erfaren gruppe af ledere fra den etablerede ejendomsbranche i 2021 for at demonstrere, at det er muligt at forene social og miljømæssig bæredygtighed med gode investeringer. For at opnå det, har selskabet udviklet en ny forretningsmodel og virksomhedsstruktur, som sikrer langsigtet værdiskabelse for alle stakeholders – fra investorer til lejere til planeten.  

Byudvikling der favner både social og planetær bæredygtighed

Home.Earth forventer at opnå et af landets laveste klimaaftryk på cirka 5.2 kg CO2 pr. kvadratmeter om året for deres første boliger, der bygges i op til seks etagers højde i Nærheden i Høje Taastrup.

Foruden arbejdet med at nedbringe CO2-aftrykket, arbejder virksomheden også med en lang række andre bæredygtighedstiltag. Indenfor det planetære område gælder det bl.a. en målsætning om at tilføre biodiversitet til alle områder de går ind i og et mål om at opnå minimum 70 pct. cirkularitet i deres bygninger gennem anvendelse af materialepas, design-for-adskillelse og Digital Twin-teknologi i design- og driftsfasen. Derudover er der tale om socialt inkluderende boliger, der udover fokus på pris også fokuserer på at skabe rum for fællesskaber. 

For Home.Earth, er det vigtigt at omfavne både den planetære og sociale bæredygtighed, og demonstrere at man kan skabe værdi på tværs af alle tre bundlinjer. 

”Med Home.Earth, ønsker vi at demonstrere en holistisk tilgang til ejendoms- og byudvikling. Ved at arbejde med de væsentligste udfordringer vores byer står overfor med en meget langsigtet tilgang, som tager forskud på fremtidig lovgivning og grønne forventninger fra investorer, er vi overbevist om, at Home.Earth bliver en attraktiv og fremtidssikret investering. Vi er derfor stolte over nu at have EIFO med på rejsen og håber at investeringen vil bidrage til at andre institutionelle investorer følger trop,” siger Rasmus Nørgaard, stifter af Home.Earth.

I Home.Earth, ser vi et eksempel på en virksomhed som virkelig ønsker at gøre tingene anderledes.
— Michael Zöllner, direktør for SMV-området i EIFO

EIFO understøtter med såvel lån som investering

Forud for investeringen har EIFO ydet lån, der har gjort det muligt at udvide perspektiverne i forretningen – og dermed tiltrække flere investeringer.

Michael Zøllner, der er direktør for SMV-området og dermed udlånsforretningen i EIFO siger:

”I Home.Earth, ser vi et eksempel på en virksomhed som virkelig ønsker at gøre tingene anderledes. Det er reflekteret i alt fra deres evergreen virksomhedsstruktur til deres forretningsmodel, som anerkender og inkluderer alle stakeholdere og skaber resultat på flere bundlinjer – ikke mindst på det grønne område.”

”Med én samlet indgang til risikovillig kapital og med forskellige finansielle instrumenter i produktpaletten kan EIFO lettere hjælpe virksomhederne nemt og godt videre. I dette tilfælde har vi med både et lån og en investering været med til at skabe et finansielt fundament i en etableringsfase og en markedsmodningsfase, som virksomheden kan bygge videre på i de kommende år.”

”Vi håber, at det kan skabe en forandring i ejendomsbranchen, der således på flere plan kan vise sig mere bæredygtig for såvel investorer, som mennesker og planet.”

Om Home.Earth

Home.Earth er et ejendomsselskab med kontorer i Danmark og Holland. Virksomheden er grundlagt for at udvikle miljømæssigt bæredygtige og socialt inkluderende boliger i europæiske byer. Målsætningen er at demonstrere en ny vej frem for ejendomsbranchen. 

Home.Earth har købt to eksisterende bygninger ved Kløvermarken i København – Det Danske Filminstituts gamle filmlager, som er blevet konverteret til boliger, og et kontorfællesskab i den gamle NEFA cykellygtefabrik. Derudover udvikles 13.000 kvm i Nærheden i Høje Taastrup, hvor selskabet forventer at byde de første lejere velkommen i sommeren 2024. 

Home.Earth forventer at opnå et klimaaftryk på omkring 5,2 kg CO2 pr. kvadratmeter om året for boligerne i Nærheden i Høje Taastrup. Det er et klimaaftryk som ser ud til at blive det laveste i Danmark hidtil, når det kommer til boliger i etagebyggeri i op til seks etager – og altså under halvdelen af kravet i det nye byggereglement for 2023, hvor nye bygninger over 1.000 kvadratmeter skal opføres med et klimaaftryk på under 12 kg CO2 pr. kvadratmeter om året, udregnet ved hjælp af en livscyklusvurdering (LCA).

Læs mere på Home.Earth's hjemmeside her