DA / EN
20. juni 2024

Dansk biotech-selskab rejser ny kapital til at løse problemer i vandmiljøer

image Foto: Sundew

Sundew er en dansk biotech-virksomhed, der udvikler biologiske produkter til at løse nogle af de store problemer, der findes i vandmiljøerne. Selskabet har netop lukket en investering på 17 millioner kroner fra blandt andet EIFO. 

Sundew bruger syntetisk biologi og præcisionsfermentering til at producere bæredygtige produkter, som beskytter biodiversiteten, og som kan reducere CO2-udledningen. 

Anvendelsen spænder bredt over invasive arter, skadelige algeopblomstring og akvatiske sygdomme, der påvirker havbrug og akvarier.  

Det nyligt rejste kapital på 17 millioner kroner kommer fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond, The Yield Lab Europe og SOSV. 

Fra forskning til forretning 

Sundews største produkt ’Biokos’ er baseret på naturligt forekommende ingredienser. Produktet blev udviklet af forskere på Københavns Universitet og Netherlands Institute of Ecology.  

Det er effektivt i bekæmpelse af en række akvatiske parasitter, som kan skabe store problemer for fiskeopdræt, herunder Ichthyophthirius multifiliis, der også er kendt som ’fiskedræber’ eller bare ’Ich’. Biokos kan også bekæmpe de algetyper, der skaber masseopblomstring af alger, som er skadelige for vandmiljøet. 

Produktion i profitabel skala 

Siden begyndelsen i 2020 har Sundew udviklet en fermenteringsproces, der gør det muligt at producere Biokos i profitabel skala. Det endelige produkt er en tablet, der let opløses i vandet, og som fjerner parasitter uden af skade fisk eller miljø. 

Det kan bruges bæredygtigt til at erstatte giftige, langvarige og miljøskadelige kemikalier som eksempelvis formaldehyd eller malakitgrønt. 

Sundew har for nyligt lanceret sit første produkt til at løse problemer med store udbrud af parasitter i ferskvandsfisk og har en voksende liste af kunder på fire kontinenter. 

”Investeringen gør det muligt for os at øge produktionen og udvikle vores salgspipeline. Vores vision er at bygge en virksomhed, der med bioteknologi kan løse nogle af de store trusler, som jordens akvatiske økosystemer oplever. Vi er glade for, at EIFO, The Yield Lab og SOSV har valgt at støtte det vigtige arbejde,” siger Giovanni Salerno, CEO i Sundew.  

Fremtidig produktudvikling 

Udover Biokos udvikler Sundew in mikroalgeteknologi, der fungerer som en vaccine til fisk og skaldyr. Mikroalgen kan også bruges mod invasive arter.  

Den amerikanske regering samarbejder med Sundew om at kontrollere asiatisk karpe i Mississippi, hvor de skaber store problemer for biodiversiteten. 

Bakker op om innovative løsninger 

EIFO arbejder strategisk med grøn omstilling og udvikling af nye teknologier, herunder bioteknologi. Og der er stort behov for innovative løsninger i en branche, der har store miljømæssige udfordringer.  

"Hos EIFO bidrager vi til at få forskningen fra universiteterne og ud på markedet med risikovillig kapital. Potentialet i Sundew rækker langt, og med samfundsforandrende teknologi er Sundew godt eksempel på en virksomhed, der baner vejen for en grøn omstilling på det bioteknologiske område," siger Johan Bitsch Nielsen, Investment Manager, Green Transition, EIFO.  

Læs mere om Sundew lige her.