DA / EN
18. marts 2024

Danmark bygger en af verdens kraftigste AI-supercomputere for at sætte skub i løsninger på samfundsmæssige udfordringer

Danmark indgår et samarbejde med NVIDIA om at etablere et nationalt center for AI-innovation, der skal huse en af verdens kraftigste AI-supercomputere. Målet er at sætte skub i forskning og innovation inden for områder, som spænder fra sundhed og life science til grøn omstilling, og derigennem understøtte udviklingen af innovative løsninger på nogle af de største problemer, verden står overfor.

Foto: Surasak Suwanmake, Getty Images.

Samarbejdet ledes fra dansk side af Novo Nordisk Fonden og Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Forskere fra den offentlige og private sektor i Danmark vil kunne få adgang til en avanceret NVIDIA AI-supercomputer, der er optimeret til store projekter ved hjælp af AI, samt NVIDIAs verdensførende softwareplatforme, træning og ekspertise.

Det nye center vil få en enorm betydning for AI-baseret forskning og forretningsudvikling i de kommende år
— Peder Lundquist, CEO i EIFO

”Banebrydende videnskabelige opdagelser er baseret på data, og AI har nu givet os en hidtil uset mulighed til at sætte skub i forskningen inden for såvel menneskers som planetens sundhed,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, CEO i Novo Nordisk Fonden. ”Udvikling af ny medicin, diagnosticering og behandling af sygdomme samt komplicerede life science-udfordringer er eksempler på områder, hvor ekstrem AI-computerkraft kan medvirke til en positiv transformation af vores samfund. Samarbejdet med NVIDIA og det deraf følgende nationale AI-innovationscenter kan være med til at løfte Danmarks dygtige forskere og innovatører til det næste niveau.”

”I en tid med geopolitiske spændinger er det vigtigt, at vi arbejder målrettet med at styrke Danmarks position i et felt med stor international konkurrence og efterspørgsel,” siger erhvervsminister Morten Bødskov. ”Særligt når det kommer til at sikre den danske position, med udvikling af ny og banebrydende teknologi. Jeg er glad for at se både den offentlige og den private sektor i Danmark investere i nye teknologier som supercomputere, der utvivlsomt vil øge vores konkurrencefordel på verdensscenen.

Eviden, et selskab i Atos Group og førende i Europa inden for avanceret computing, vil levere, installere og konfigurere supercomputeren, der har fået navnet Gefion, senere i 2024 og yde support i opstartsfasen. Centeret, der hedder Danish Centre for AI Innovation, forventes at være klar til pilotprojekter inden årets udgang. Novo Nordisk Fonden har bevilget ca. 600 mio. kr. til centret. EIFO har bidraget med 100 millioner kr.

Åbner døre for fremskridt

Danmarks nye supercomputer – en stor NVIDIA DGX SuperPOD – drives af NVIDIA H100 Tensor Core GPU'ere og er forbundet via NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-netværk. Danmark har aktuelt ingen GPU-accelererede supercomputere. Relevante interessenter over hele landet – herunder universiteter og ministerier – er blevet hørt i planlægningsfasen og er enige om, at dette udgør den største hindring for fremskridt i Danmarks ellers blomstrende AI-baserede forskningsøkosystem.

Det er en investering, som også vil påvirke dansk økonomi og samfund i bredere forstand, og i EIFO er vi meget glade for at være en del af dette nyskabende initiativ
— Peder Lundquist, CEO i EIFO

Supercomputeren og samarbejdet med NVIDIA skal være med til at gøre Danmark i stand til at gennemføre projekter i stor skala inden for en lang række områder, hvor AI er et værdifuldt værktøj, samt inden for selve forskningen i AI. Inden for udvalgte flagskibsprojektområder vil forskere kunne samarbejde med ekspertteams hos NVIDIA om at udvikle løsninger på komplekse problemer. Disse omfatter forskning i lægemidler og bioteknologi ved hjælp af NVIDIA BioNeMo, herunder proteindesign, fremskyndelse af den grønne omstilling og udvikling af fejltolerante (dvs. fejlfri) kvantecomputere ved hjælp af NVIDIA CUDA Quantum, der er en open source hybrid kvantecomputerplatform.

“AI og accelereret databehandling vil drive betydelige fremskridt inden for videnskabelig innovation og udvikling,” siger Tim Costa, direktør for HPC og kvantecomputere hos NVIDIA. “Gefion-supercomputeren, som er drevet af NVIDIAs DGX SuperPOD, bliver et vigtigt værktøj for forskere i Danmark i forhold til opdagelser inden for kritiske områder som kvantecomputerteknologi, life science og den grønne omstilling.”

’Nyskabende initiativ’

Novo Nordisk Fonden har etableret et aktieselskab – Danish Centre for AI Innovation A/S – der vil eje og drive supercomputeren, og alle indtægter vil blive geninvesteret i initiativet. EIFO er minoritetsejer og ejer 15 pct. af aktierne.

“Det nye center vil få en enorm betydning for AI-baseret forskning og forretningsudvikling i de kommende år,” siger Peder Lundquist, EIFOs CEO. ”Det er en investering, som også vil påvirke dansk økonomi og samfund i bredere forstand, og i EIFO er vi meget glade for at være en del af dette nyskabende initiativ. EIFO er allerede en væsentlig investor i deep tech, og samarbejdet med Novo Nordisk Fonden passer perfekt til vores strategiske fokus på AI, kvanteteknologi, grøn omstilling, life science og kommercialisering af forskning.”

Den globale datacenterudbyder Digital Realty vil huse supercomputeren i et af sine AI-klare faciliteter i Danmark. Datacentret er designet og bygget til at være bæredygtigt og kører på 100 % vedvarende energi.
Supercomputeren vil have det højeste sikkerhedsniveau og understøtte dansk datasuverænitet. Når den er fuldt operationel, vil den derfor kunne bruges i projekter, der involverer følsomme data. Ingen data vil blive gemt permanent i centret, og centrets brugere vil til enhver tid have fuld kontrol over deres data.
Der vil blive udviklet differentierede betalingsmodeller, som vil balancere kommerciel og akademisk brug med henblik på at få dækket centrets nuværende og fremtidige omkostninger.

Om supercomputeren

Den nye supercomputer er en stor NVIDIA DGX SuperPOD bestående af 191 NVIDIA DGX H100-systemer (individuelle computersystemer) med i alt 1.528 NVIDIA H100 Tensor Core GPU'ere og 382 Intel Xeon Platinum CPU'ere, der er forbundet via NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-netværksplatformen med databehandling i netværket.

Systemet vil også gøre brug af avancerede NVIDIA softwareplatforme såsom NVIDIA CUDA Quantum, som indeholder kraftfulde simuleringsværktøjer og muligheder for at programmere hybride CPU-, GPU- og kvanteprocessor (QPU)-systemer.

H100 GPU'ens Hopper-arkitektur – opkaldt efter den banebrydende amerikanske datalog Grace Hopper – er designet til at løse verdens mest udfordrende AI-problemer og er fire gange hurtigere til træningsopgaver på store sprogmodeller som GPT-3 sammenlignet med sin forgænger.

GPU'ere, der oprindeligt blev brugt til spil og grafikorienteret arbejde, har gennemgået en eksplosiv vækst i løbet af det sidste årti, hvilket primært skyldes fremkomsten af deep learning og generative AI-modeller, der kører langt hurtigere og mere effektivt på disse enheder end CPU'ere til almene formål.

Eviden, den europæiske leder inden for high-performance computing (HPC), vil bringe deres store erfaring og ekspertise inden for HPC integration og installation til dette projekt.

Digital Realty har forpligtet sig til at designe og bygge bæredygtige datacentre, hvilket minimerer samfundspåvirkningen. De benytter 100 pct. vedvarende energi til hele deres europæiske og nordamerikanske portefølje. Digital Realty har stærke resultater – over 99,999 pct. (dataindustriens målestandard, der ofte omtales som fem gange ni) oppetid på tværs af sin globale datacenterplatform i 16 på hinanden følgende år – og har forpligtet sig til at fortsætte med at bygge og sikre deres globale fodaftryk, således at kunderne kan føle sig sikre på at deres håndtering af data overholder lovgivningen.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.