DA
13. juni 2024

Crowdfunding-markedet skrumpede i 2023

image Foto: Investeringsdirektør Erik Balck Sørensen ser potentialer i egenkapital-crowdfunding for danske iværksættere.
Det danske crowdfunding-marked faldt 31 pct. fra 2022 til 2023. Det viser EIFO’s årlige analyse af aktiviteten på det danske marked for crowdfunding. Indenfor alle kategorier af crowdfunding blev der i 2023 rejst 330 mio. kr. Kun egenkapital-crowdfunding var i vækst.

Over de seneste 10 år har der været en betydelig vækst på det danske crowdfunding-marked, der er blevet en langt mere udbredt og tilgængelig kilde til finansiering for danske virksomheder i det tidlige stadie.

Men efter et rekordår i 2022, hvor antallet af finansieringer blev fordoblet, var der i 2023 et fald på det danske crowdfunding-marked. Beløbsmæssigt faldt markedet til niveauet før 2022 – dog fordelt på væsentligt færre finansieringer.

For det første er der kommet skærpede regler for godkendelse af crowdfunding-platformene og der havde flere af platformene ikke nået at få fornyet deres tilladelser. For det andet er der en generel tilbagegang på lånemarkedet
— Erik Balck Sørensen, investeringsdirektør i EIFO

 Det samlede investerede beløb lå på godt 330 mio. kr. fordelt på 347 projekter, hvilket svarer til et fald på henholdsvis 31 pct. og 38 pct. i forhold til 2022.

Tilbagegangen i 2023 var særligt drevet af faldende aktivitet indenfor låne- og real estate-crowdfunding – til gengæld var der en markant fremgang i mængden af kapital rejst via egenkapital-crowdfunding.

Ifølge EIFOs investeringsdirektør Erik Balck Sørensen er tilbagegangen på crowdfunding-markedet præget af flere ting:

”For det første er der kommet skærpede regler for godkendelse af crowdfunding-platformene og der havde flere af platformene ikke nået at få fornyet deres tilladelser. For det andet er der en generel tilbagegang på lånemarkedet, fordi renten er steget markant og virksomhederne er blevet mere forsigtige. For det tredje er der en del iværksættere, der skal betale tilbage på den gæld, de stiftede efter Covid19 i 2020 og 2021, hvor der var rigelig kapital og kapitalen var billigere. Det flugter med, at vi i EIFO generelt ser en mindre efterspørgsel på lån,” siger Erik Balck Sørensen.

Fald i låne-crowdfunding styrer udviklingen

Målt på både antallet af finansieringer og det rejste beløb var der faldende aktivitet indenfor låne-crowdfunding, kaldet crowdlending. I løbet af 2023 blev der samlet set rejst godt 71 mio. kr. fordelt på 81 crowdlending-finansieringer, hvilket svarer til et fald på henholdsvis 61 pct og 64 pct. i forhold til 2022.

Hvor der er et fald i den samlede mængde finansieringer, var de lånte beløb større. I 2022 lå hovedparten af lånebeløbene mellem 250.000–500.000 kr., mens de i 2023 i stigende grad lå i størrelsesordenen 1 til 2 mio. kr. 60 pct. af beløbene er dog fortsat under 1 mio. kr.

Real estate fortsat den dominerende crowdfunding-type

Trods tilbagegang er Real estate-crowdfunding fortsat den mest dominerende form for crowdfunding på det danske marked, hvor mere end 35 pct. af den rejste kapital gik til finansiering af byggeprojekter. Det skal ses i lyset af, at investeringer i byggeprojekter kræver store kapitalinvesteringer, og finansieringsbeløbene inden for Real estate-crowdfunding derfor er større.

Samlet set blev der indenfor området rejst godt 116 mio. kr. fordelt på 31 projekter, hvilket var næsten en halvering af det rejste beløb i forhold til 2022 og et fald på knap 60 pct. i antallet af projekter.

Med egenkapital-crowdfunding kan iværksættere blive eksponeret for en bredere investorbase og hurtigere tilgå kapital fra en større gruppe mindre investorer, ligesom de kan rejse mindre beløb, som måske ikke ville være interessante for ventureinvestorer. Derudover får de mere kontrol over virksomheden
— Erik Balck Sørensen, investeringsdirektør i EIFO

 

Tre gange så megen egenkapital-crowdfunding i 2023

Imodsætning til de andre typer crowdfunding er der vækst indenfor området egenkapital-crowdfunding, der er en type crowdfunding, hvor virksomheder fra private investorer kan rejse penge til fx anlægsaktiver, arbejdskapital og rekapitalisering mod at afgive en ejerandel.

Markedet for den type funding er stadig i den beskedne ende. Det skyldes primært et forbud i Selskabsloven mod, at anpartsselskaber sælger andele af virksomheden, hvilket begrænser markedet for udbyderne. Derfor er der aktuelt ingen danske udbydere af denne type crowdfunding og de danske virksomheder har derfor måtte kigge mod udenlandske platforme.

Investeringsniveauet for egenkapital-crowdfunding lå i 2023 på 86 mio. kr. fordelt på syv projekter, hvilket beløbsmæssigt svarer til mere end tre gange så meget som i 2022.

Regeringen vil tillade egenkapital-crowdfunding

Ifølge Erik Balck Sørensen er der helt sikkert et behov blandt danske iværksættere, derfor hilser han også regeringens iværksætterstrategi velkommen på det område:

”Regeringen lægger op til at fjerne forbuddet mod, at ApS’er ikke må sælge ejerandele. Det kan være positivt for mange iværksættere på det tidlige stadie og vil helt sikkert åbne op for danske udbydere, for her er en mere fleksibel finansieringsmulighed, som mange iværksættere formentlig gerne vil udnytte," siger han og fortsætter:

"Og det giver god mening for med egenkapital-crowdfunding kan iværksættere blive eksponeret for en bredere investorbase og hurtigere tilgå kapital fra en større gruppe mindre investorer, ligesom de kan rejse mindre beløb, som måske ikke ville være interessante for ventureinvestorer. Derudover får de mere kontrol over virksomheden sammenlignet med venturekapital, hvor venturefonde ofte kræver en betydelig indflydelse på virksomhedens drift og strategiske beslutninger,” siger Erik Balck Sørensen.

Se analysen af det danske crowdfunding-marked i 2023 her.