DA / EN
15. januar 2024

CE-mærkning af sundheds-AI kan blive game changer i udfordret hospitalssektor

image Foto: Udsnit af Wards monitorering på patienter. Foto: Ward 24/7
Ward 24/7 har netop fået sin CE-mærkning og en ny investering fra blandt andre EIFO. Virksomheden bag den AI-baserede teknologi til monitorering af patienters vitale værdier har opnået den vigtige mærkning som en af de første startups herhjemme. Det er godt nyt for patienter samt sundhedssektoren.


Store dele af sundhedssektoren efterspørger flere ressourcer. Ny teknologi kan nu være med til at give det travle sundhedspersonale en hjælpende hånd – og kan være med til både at gøre patientbehandlingen og -plejen bedre og samtidig sikre, at sygeplejersker og andre kan fokusere på kerneydelserne.

CE-mærkningen (for medicinsk udstyr) betyder nemlig, at AI-teknologien er gennemtestet og godkendt til salg og anvendelse i sundhedssektoren i EU. Et afgørende skridt for, at AI kan blive en integreret del af patientplejen.

”Stor cadeau til vores grundlæggere, Innovationsfonden, forskernes arbejdsgivere og det offentligt-private samarbejde som sammen har skabt fundamentet for en virksomhed og en løsning baseret på den rette, kliniske indsigt, patientforståelse og forskningstradition. CE-mærkningen en blåstempling, som åbner dørene på vid gab i forhold til at tage patientbehandling og -monitorering til nye højder”, siger Betina Langemark, CEO i Ward 24/7.

Vigtig investering

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), har sammen med co-investorer, heriblandt Innovestor (finsk VC), Sagitta Ventures (dansk familiekontor), samt en række danske BA’er investeret i endnu en investeringsrunde på cirka 25 mio. kr., hvoraf EIFO investerer knap syv mio. kr.

Ward er nu er lykkedes med at få den svære CE-mærkning
— Christian Anker-Ladefoged, Senior Investment Associate i EIFO.

”Sundhedssystemer globalt kæmper for at imødekomme en øget efterspørgsel af sundhedspleje. Ward 24/7's digitale patientovervågning vil kunne bidrage til at mindske denne udfordring ved at effektivisere sygeplejerskers tid og forebygge komplikationer, hvilket styrker både udbud og reducerer efterspørgsel af pleje. Ward har et meget kompetent team, der nu er lykkedes med at få den svære CE-mærkning, så derfor er vi begejstrede for at investere sammen med et stærkt investorkonsortium af danske og internationale investorer.”, siger Christian Anker-Ladefoged, Senior Investment Associate i EIFO.

Længe efterspurgt teknologi

AI i sundhedssektoren har længe været efterspurgt af både Patientforeningen samt Dansk Sygeplejeråd.
Også hos Dansk Industri, hvor Peder Søgaard-Pedersen også ser store muligheder for endnu bedre pleje af patienter.

”Der er et kæmpestort behov i Danmark og resten af verden for at frigive tid og arbejdskraft hos sygeplejersker og andet lægefagligt personale. Så det er et stort skridt med en CE-mærkning i dette vigtige marked,” siger Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør og chef for DI Life Science.

Der er et kæmpestort behov i Danmark og resten af verden for at frigive tid og arbejdskraft hos sygeplejersker
— Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør og chef for DI Life Science.

Monitorering er nemlig en vigtig, men også en tidskrævende opgave for sygeplejersker. Men ny AI-teknologi kan både reducere falske alarmer og styrke reaktionstiden ved afvigelser.

Teknologien kan sammen med sygeplejerskens øvrige observationer være med til at forhindre komplikationer og forværring i patienters tilstand. Det giver mulighed for at forebygge og handle på forværring i patienters tilstand hurtigere.

Faktaboks:


WARD 24/7 er en dansk startup¬-virksomhed, der er ejet af founders, en række business angels, finske Innovestor, EIFO samt Sagitta Ventures.
Virksomheden har skabt kunstig intelligens, som understøtter et overvågningssystem af patienters vitalparametre (hjerte/lunge funktion etc.) for at mindske risikoen for komplikationer


Hvad er CE-mærkning?

CE-mærkning er dokumentationen for, at medicinsk udstyr opfylder den gældende EU-lovgivning.
Ward 24/7 er én af de første danske startups inden for medtech med denne certificering.
Certificeringen betyder, at Ward 24/7’s AI-teknologi frit kan markedsføres til sundhedssektoren i hele EU.