DA
21. januar 2022

Regeringen og aftalepartierne er enige om at gennemføre en række initiativer, der vil understøtte stærke og innovative virksomheder i Danmark

image Foto: Erhvervsministeriet

Danske virksomheder og medarbejdere er dygtige til at opfinde, udvikle og sælge topkvalitet herhjemme og ude i verden. Derfor gælder det om, at sætte de rigtige rammer, så dansk erhvervsliv også står stærkt i fremtiden.

Som led i aftalen Danmark kan mere 1 er regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne blevet enige om en række initiativer for danske virksomheder bl.a. med oprettelsen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond og udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne.   

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Dansk økonomi buldrer derudaf, og beskæftigelsen er på det højeste niveau i mange år. Men selvom tiderne er lyse, så er der stadig udfordringer. Den globale konkurrence bliver stadig skarpere, og virksomhederne skal øge produktiviteten, hvis de skal følge med. Med aftalen i dag tager vi nu fat og udstikker kursen for et stærkt dansk erhvervsliv de næste mange år. Sammen med et bredt flertal i Folketinget styrker vi fundamentet, så danske virksomheder kan investere, vokse og udfolde deres fulde potentiale. Det giver mening både for virksomhederne selv, men også for hele det danske samfund.”

Med aftalen i dag tager vi nu fat og udstikker kursen for et stærkt dansk erhvervsliv de næste mange år.
— Simon Kollerup, Erhvervsminister

Der er indgået aftale om følgende på det erhvervspolitiske område:

  • Erhvervsstøtten skal have et eftersyn, så ordningerne står mål med erhvervslivets behov, og så vi bruger pengene på højt prioriterede områder, som eksempelvis forskning og udvikling, uddannelse, grøn omstilling samt skattelettelser.
  • Det forhøjede fradrag til virksomhedernes udgifter til forskning gøres permanent forudsat at der kan findes finansiering, og regeringen opretter et Partnerskab for Viden og Vækst, der skal knytte stærkere bånd mellem erhvervsliv og videninstitutioner om en stærkere innovationsindsats.
  • Etableringen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond sker som en sammenlægning af Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond. Fonden vil fremadrettet sikre en sammenhængende, grøn og internationalt konkurrencedygtig statslig finansieringsindsats for danske virksomheder, såvel eksportvirksomheder som SMV’er og iværksættervirksomheder.
  • Regeringen vil på baggrund af anbefalingerne fra de regionale vækstteams sammen med lokale parter udvikle otte erhvervsfyrtårne, der skal fokusere på at udvikle en række af fremtidens styrkepositioner inden for blandt andet det grønne område, vand, robotteknologi og velfærdsteknologi.
  • Øget automatisering af virksomhedernes bogføringsprocesser og indberetninger til myndighederne, der kan give virksomhederne en lettelse på op mod 3 mia. kr. årligt.
  • Samfundskontrakten styrkes gennem offentlige udbud, så det gøres mere attraktivt for danske virksomheder at udnytte de forretningsmuligheder, som offentlige udbud skaber. Der vil desuden blive etableret et nationalt SMV-venligt udbudssystem og indføres et lærlinge- og oplæringskrav i relevante udbudte offentlige kontrakter.