DA
6. februar 2024

35 pct. af nye iværksættervirksomheder er i vækstbrancher

image Foto: Ny EIFO-analyse viser, at 12.000 nye iværksættervirksomheder i 2023 er i vækstbrancher. Foto: Ricky Molloy
Flest nye iværksættervirksomheder i 2023 er enkeltmandsvirksomheder og er indenfor erhvervsservice. 35 pct. af virksomhederne er indenfor vækstbrancherne. Det viser anden del af EIFOs iværksætteranalyse 2023, der opgør fordelingen af de nye iværksættere på virksomhedstype og branche.

I det forgangne år blev der samlet set oprettet 51.811 nye CVR-numre. Det er godt 2 pct. færre end i 2022. Langt størstedelen af virksomhederne var enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber, mens nyetablerede aktieselskaber i det store billede hører til sjældenhederne – og det gjorde de i endnu højere grad i 2023. Det viser anden del af EIFOs iværksætteranalyse 2023.

”Fordelingen af nye iværksættervirksomheder på virksomhedstyper har været meget stabil i de seneste år. Blandt de nystiftede iværksættervirksomheder i 2023 udgjorde 56 pct. enkeltmandsvirksomheder, 43 pct. anpartsselskaber og 1 pct. aktieselskaber. Der er kommet færre til i alle kategorier, men tilbagegangen var størst for aktieselskaberne, som vi havde 20 pct. færre af i forhold til 2022,” konstaterer Chef for Analyse & Policy, Karoline Garm Nissen.

Flest inden for Erhvervsservice 

Den største andel og det største antal af nye iværksætter-virksomheder blev stiftet inden for branchen Erhvervsservice. Det er nyt ift. tidligere år, hvor Handel og transport mv. har været størst på begge parametre.

Udviklingen i Erhvervsservice var især drevet af en fremgang inden for Viden-service, herunder især i underbranchen Virksomhedsrådgivning, som steg efter et lavt niveau i 2022. 

12.000 nye iværksættere i vækstbrancher 

I 2023 blev der stiftet knap 12.000 nye iværksættervirksomheder inden for vækstbrancherne Information og kommunikation, Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester og Viden-service. Andelen af nye virksomheder inden for vækstbrancherne var væsentligt højere i Region Hovedstaden end i resten af landet.

Flest vækstvirksomheder findes i branchen Information og kommunikation, som bl.a. består af en relativt høj andel Tech-virksomheder
— Karoline Garm Nissen, Chef for Analyse & Policy, EIFO
Region Hovedstaden byder på flest nye iværksættere i vækstbrancherne
Region Hovedstaden byder på flest nye iværksættere i vækstbrancherne

 ”I hele landet blev der i 2023 stiftet knap 12.000 nye virksomheder inden for vækstbrancherne, svarende til en andel på 35 pct. af alle nye iværksættervirksomheder. Flest vækstvirksomheder findes i branchen Information og kommunikation, som bl.a. består af en relativt høj andel Tech-virksomheder, særligt i underbranchen It- og informationstjenester, som er hurtigt skalerbare,” konstaterer Karoline Garm Nissen.

Læs hele analysen og se datagrundlaget her.