DA / EN

Låne- og garantiordning til genopbygning af Ukraine

image Foto
Erhvervsindsatser under Ukraine-faciliteten

Krigen i Ukraine har medført et bredt behov for genopbygning. Ukraine har på den baggrund efterspurgt løsninger fra danske virksomheder til brug for genopbygningen samt en mere generel genopbygning af kommercielle bånd mellem dansk og ukrainsk erhvervsliv for at styrke Ukraines økonomi og erhvervsliv. Som et led i Ukrainefonden blev der i marts 2023 derfor etableret EIFOs Ukraine-facilitet, som er en låne- og garantiordning med en kapacitet på 1 milliard kr. Faciliteten gør det muligt at yde langsigtede lån og garantier til dansk eksport og investeringer i Ukraine.

Generelle spørgsmål og svar

Her har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål og svar om Ukraine-faciliteten.

Hvem kan ansøge?

Danske eksportører og ukrainske købere kan søge om lån og garantier fra Ukraine-faciliteten.  

Hvilke finansielle løsninger tilbyder I?

EIFOs Ukraine-facilitet tilbyder følgende finansielle løsninger:

  • Finansiering til ukrainske købere - enten som direkte EIFO udlån eller som 100% risiko-afdækning af bankers og danske eksportørers udlån og kredit.
  • Risikoafdækning af danske eksportørers investeringer eller risici i forbindelse med indgåede kontrakter.
Hvordan udvælges projekter til finansiering?

For at kvalificere sig til finansiering fra Ukraine-faciliteten skal involverede parter og projektet generelt opfylde følgende kriterier:

  • Projektet skal falde ind under EIFOs Ukraine-facilitetens formål: For private ukrainske modparter forventes faciliteten bl.a. at understøtte økonomisk aktivitet inden for landbrug, boligbyggeri, privatejer infrastruktur, forsyning m.m. For offentlige modparter i Ukraine forventes Ukraine-faciliteten at være relevant i forhold til kritisk infrastruktur i bred forstand, bl.a. inden for energi-, vand-, sanitets-, bolig- og transportsektoren.

  • Ansøgeren skal være en dansk eksportør eller en ukrainsk køber.

  • Låntager eller garant skal have eksisteret i minimum 5 år.

  • Der kræves en egenkapital på minimum 3 gange ansøgningsbeløbet

  • Alle finansierede projekter skal indeholde et element af dansk-økonomisk interesse på minimum 30% af finansieringsbeløbet.

  • Låntager eller garant og projektet skal leve op til EIFOs øvrige politik ift. corporate responsibility, skattepolitik mv., der tages dog hensyn til den operationelle kontekst i Ukraine.

Af forretningsmulighederne som opfylder ovenstående kriterier udvælges projekterne ud fra en række screeningskriterier, herunder projekts samfundsnytte, køber og eksportørs samhandelserfaring, projektets dansk-økonomisk interesse, projektets modenhed, og risici forbundet med transaktionen.

Hvilken valuta tilbyder I?

Lån og garantier udstedes i EUR eller DKK (USD kan tilbydes i særlige tilfælde, hvor andre sanktionsregler gælder).

Hvornår kan jeg indsende en ansøgning om finansiering?

EIFO vurderer løbende indkomne henvendelser for at afgøre, om de falder indenfor ordningens rammer, og om der er finansielle midler tilgængelige for at indlede dialog om potentiel finansiering.

Hvilke projekter har ordningen allerede finansieret?

På grund af fortrolighed kan EIFO ikke offentliggøre specifikke detaljer om finansierede projekter. Vi stræber efter at være transparente og imødekommende i vores kommunikation og opfordrer interesserede parter til at kontakte os for mere information.

Bekendtgørelse

For generelle vilkår og betingelser, se venligst bekendtgørelsen.

Kontakt

Kåre Stamer Andreasen, Finance Director / Counsellor at Embassy of Denmark to Ukraine