9. marts 2023

Fart på de grønne investeringer i Europas baghave

image Foto: Vindmøller og solceller
Mellemøsten og Nordafrika står på tærsklen til en mindre grøn revolution, som medfører masser af muligheder for danske virksomheder.

Af Lynge Gørtz Smestad, chefanalytiker, Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Mens vi i Europa i en lang årrække har arbejdet på den grønne omstilling, ser det helt anderledes ud i udviklingsøkonomierne. Det er dog ved at ændre sig, og bl.a. Mellemøsten og Nordafrika står på tærsklen til et grønt boom.

Barrierer nedbrydes

Udviklingsøkonomiernes hidtidige tilbageholdenhed over for den grønne omstilling har flere årsager. For det første har mange af landene store reserver af olie og gas. For det andet er klimaforandringer langt nede på prioriteringslisten, fordi store dele af befolkningerne har mere presserende problemer. For det tredje er det typisk dyrere at bygge energiprojekter i udviklingsøkonomierne end i de udviklede lande, bl.a. fordi risikoen er højere for investorer og långivere, som derfor kræver et højere afkast.

Disse barrierer er dog blevet mindre, fordi prisen på de grønne teknologier er faldet. Intet sted er det mere tydeligt end i Mellemøsten og Nordafrika.

Ud over det økonomiske aspekt er der også strukturelle bevæggrunde for at satse på grønne energikilder. Selv om flere af landene i Mellemøsten og Nordafrika er blandt verdens største energieksportører, så stiger landenes energiforbrug så hurtigt, at de er nødt til at satse på grønne energikilder til at dække deres eget forbrug, hvis de skal opretholde eksportniveauet af fossile brændsler. Endelig vil den grønne omstilling medføre jobskabelse i den private sektor, hvilket er hårdt tiltrængt.

Enormt potentiale

Ovennævnte betyder, at der i de kommende år vil blive investeret astronomiske beløb i grønne løsninger. I Danmark har vi efter årtiers satsning på vindenergi i dag installeret en samlet kapacitet på 4,7 gigawatt fra landvindmøller og 2,3 gigawatt fra vores 15 havvindmølleparker. Det blegner dog sammenlignet den udbygning, Mellemøsten og Nordafrika står over for.

Det bliver tydeligt, hvis man kaster blikket på Saudi Arabien. I perioden 2023-2027 ventes landet at opføre 2,5 gigawatt vedvarende energi - om året. Det betyder, at der hvert eneste år vil blive opført nye projekter af et omfang, der svarer til alle Danmarks havvindmølleparker. Faktisk ventes tempoet at accelerere efter 2027. Det er primært solenergi og landvindmøller, Saudi Arabien satser på. Mængden af energi, man kan få ud af et solpanel, er nemlig ca. dobbelt så stor i Saudi Arabien som i Danmark.

Saudi Arabien er langt fra det eneste land i regionen med høje ambitioner. Lande som Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater og Egypten er allerede foran Saudi Arabien på den grønne omstilling, og disse lande står over for en tilsvarende udbygning de kommende år.

Nye teknologier

Det er dog ikke kun sol og vind, Mellemøsten og Nordafrika satser på. Faktisk kan regionen blive førende på Power-to-X – altså konvertering af grøn strøm til hydrogen. Flere lande, herunder Oman, satser kraftigt på dette område. Hertil kommer atomkraft, hvor landene i regionen ikke har de samme forbehold som i Europa. De Forenede Arabiske Emirater er allerede ved at opføre et stort atomkraftanlæg, der vil kunne producere op imod 25 pct. af landets strømforbrug.

Mens de rige olielande i vidt omfang selv kan finansiere de grønne projekter, er lande som Tyrkiet og Egypten afhængige af investeringer udefra, hvis projekterne skal blive til virkelighed. Derfor er erhvervsvenlige rammebetingelser vigtige. Landene er også nødt til at købe løsningerne udefra, da de ikke selv producerer de grønne teknologier. Dermed har Mellemøsten og Nordafrika potentialet til at blive et nøglemarked for danske virksomheder, der arbejder med grønne løsninger og energiomstilling.

Denne landeanalyse har også været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten og på Finans.dk.